"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-12

Hur personnumret kan utgöra hinder för den fria rörligheten

NYHET Kathy Burrell är kulturgeograf och gästforskare vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Hon forskar om migration, med ett särskilt fokus på fri rörlighet, minne, materiell kultur och kulturell representation. Under hennes besök på Institutionen för kultur- och medier presenterade hon sin pågående forskning som rör polska invandrares upplevelser av stat och ras i Sverige.

Text: Hanna Kalla

Tidigare har Burrell, som är hemmahörande på The University of Liverpool, forskat om polsk migration i Storbritannien och nu fokuserar hon på en ny kontext när hon riktar blicken till även Sverige och Norge. När hon tittar på Sverige slås hon av hur mycket information som sparas om medborgarna samt hur vikten av personnumret påverkar den fria rörligheten.

Hennes forskning handlar om hur polsk migration har fungerat på olika platser och hon är förvånad över variationen när det kommer till fri rörlighet i den Europeiska unionen. Kathy Burrell menar också att det finns olika barriärer som förhindrar den fria rörelsen och tittar på fördelar och sårbarheter för EU-migranter. Hon studerar även personnummersystemen, vithet och polsk nationalitet i Sverige.

Varierande upplevelser

Kathy Burrell berättar att hennes intervjuer varierar väldigt i upplevelser beroende på olika sociala faktorer och mellan olika EU-stater. Det varierar på kravet om arbete. Om att man ska kunna bevisa att man har en viss summa pengar eller att man får ett jobb efter tre månader. Kathy Burell nämner också bakomliggande faktorer som lett till en hårdare retorik inom EU där så kallade ”flyktingkriser” och högerextremism lett till att tanken om vad fri rörlighet är har ändrats.

Sverige är enligt henne också mer strikt kring mobilitet. Välfärden och personnummer leder till detta och blir regler som står emot den fria rörligheten. Personnummer behövs för att få ett jobb, men man behöver ett jobb för att få ett personnummer. Det finns temporära personnummer som inte ger samma rättigheter som ett ”äkta” och sådana saker placerar personer i ett ”catch 22” samt gör det svårt för människor som inte har koll på den svenska byråkratin att förstå hur de ska göra för att få rätt papper och kunna bosätta sig i Sverige.

Återkommer till vikten av personnummer 

Vem man känner och vem som hjälper en blir också viktigt. I Kathys forskning har hon upplevt att hennes intervjuobjekt som fått hjälp av en svensk person har gynnats. De kommer tillbaka till hur viktigt det svenska personnumret blir för att vara med i det svenska samhället och för att ta del av samhälleliga institutioner. Samtidigt finns det EU-regler som säger att alla som utnyttjar fri rörelse i ett annat EU-land ska ha rätt till samma saker som de i det landet.

Läs mer om Kathy Burrell och hennes forskning på The University of Liverpools hemsida.