"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-12

Hur ens forskning kan göra skillnad

NYHET Hur ska jag som doktorand förhålla mig till kraven och förväntningarna på min forsknings akademiska och samhälleliga impact? I en workshop den 31 maj vill Anna Sténs – historiker och innovationsambassadör vid humfak) och Bodil Formark – historiker och forskningssamordnare vid Enheten för externa relationer – peppa doktorander att se potentialen i sina avhandlingsprojekt.

English version

Anna Sténs och Bodil Formark Foto: Per Melander, Umu

Bodil Formark berättar att hon i sitt jobb, som Externa relationers (ER) kontaktperson för humfak, blev kontaktad av föreståndaren för FADC Annika Egan Sjölander. De talade om hur det finns fler relevanta teman utöver karriärplanering som kunde vara intressanta att ta upp. Idén om impact kom ganska snabbt upp på dagordningen. Om hur doktorander kan få verktyg och kompetens att se vilket genomslag deras forskning kan ha både inom och utanför akademin.

– Impact är just nu ett sådant här buzz word som verkar nämnas överallt och i och med att Anna, som innovationsambassadör är en del av den samverkansstruktur som finns på humfak, ville vi designa en workshop som kan ge doktorander möjlighet att få grepp om vad impactbegreppet är, säger Bodil Formark och fortsätter:

– Sedan passar det även väl i relation till den senaste forskningspropositionen Kunskap i samverkan där forskningens samhällsnytta betonas tydligare än tidigare. Doktorander är därför en grupp som framöver högst sannolikt kommer att behöva förhålla sig på ett mer aktivt sätt till den här forskningspolitiska styrningen. Då är det bra att de under sin doktorandutbildning får en chans att lära sig att artikulera vad deras forskning har för genomslag, i relation till vilka målgrupper och vilka samhällsfrågor deras forskning kan tänkas ha bäring på.

Workshopen kommer att innehålla olika delar där det inledningsvis kommer att handla om att kontextualisera begreppet impact.
– Impact ingår ju i en begreppsterräng där även samverkan och innovation ingår. Hur hänger de här begreppen ihop? Varför talar man så mycket om de här begreppen just nu? Hur ser olika forskningsfinansiärer på impact? Vi vill också använda workshopen som ett tillfälle att diskutera vad den här utvecklingen innebär för utmaningar och möjligheter för humanister.

Bodil Formark menar att om det är något som har blivit tydligt, inom exempelvis det utvecklingsprojekt om impact som just nu bedrivs på Enheten för externa relationer, så är det att man måste tänka bredare kring vilka yrkesgrupper inom akademin som har kompetens inom det här området. Till workshopen har man därför bjudit in Elin Andersson som är kommunikatör i EU-projektet Fair tax vid Juridiskt forum. Elin Andersson har inom ramen för sitt arbete intresserat sig för just impact.

– Under eftermiddagen blir det mer hands on där vi inventerar vilka viljor, kompetenser och erfarenheter som finns i gruppen och hur man kan hämta inspiration från andra. Framförallt från forskare i Storbritannien där impact redan vägs in som en av faktorerna när det gäller att få del av forskningsmedel, säger Anna Sténs och fortsätter:

– Vi ska titta på hur andra forskare i humanistiska ämnen har beskrivit sin samhälleliga impact. De forskningsdatabaser som finns tillgängliga ger möjlighet att hitta case som ligger väldigt nära det egna forskningsområdet. Det kan inspirera och göra det lättare att se och beskriva de effekter vår egen forskning har eller kan få.

Båda betonar vidare vikten av att ta avstamp i grundfrågorna: Varför forskar du om ditt ämne? Vad är det som driver dig? Och om hur mycket av impact som redan finns inom humaniora och hur det gäller att fånga upp, medvetandegöra och artikulera den.

–  Såvitt vi vet så är det här första gången som en sådan här workshop hålls för den här målgruppen vid Umeå Universitet. Så vi är övertygade om att exempelvis de övningar som Anna konstruerat är något som skulle fungera även på de andra fakulteterna, säger Bodil Formark.

Workshop Wendsday May 31 at 09.15-16.00, at HB 201: Research that makes a difference? On the academic and societal impact of research – Forskning som förändrar? Om forskningens akademiska och samhälleliga impact.

Redaktör: Per Melander