"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-08

Hur farligt är det att arbeta i kyla för byggnadsarbetare?

NYHET Forskaren Lage Burström, Umeå universitet får en miljon kronor av AFA Försäkring för att studera kylans betydelse för utveckling av belastnings- och vibrationsrelaterade besvär bland bygg- och anläggningsarbetare.

De som arbetar inom bygg- och anläggningsverksamhet löper en högre risk att drabbas av arbetssjukdom än andra branscher. De utsätts bland annat för vibrationer, ergonomisk belastning och kyla. Studier har visat att kyla påverkar utveckling av belastnings- och vibrationsrelaterade besvär men kunskapen om kylans betydelse för utveckling av besvär är begränsad. Det saknas också konkreta riktlinjer om hur arbete i kalla miljöer ska beaktas vid riskbedömning.

– Jag ska undersöka hur arbete i í kyla kan påverka risken för skador orsakade vibrationer och dåliga arbetsställningar bland byggnadsarbetare som är en speciellt utsatt grupp, säger Lage Burström.

Studien ska ge ett underlag för riskbedömning och åtgärder.

I studien används registerdata från Bygghälsans hälsokontroller 1971 – 1992. För att studera inverkan av kyla väljs tre vibrationsexponerade grupper ut, en från södra, en från mellersta och en från norra Sverige. De jämförs med en kontrollgrupp som består av tjänstemän.

Kontaktperson: Lage Burström, forskare, Umeå universitet, Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Yrkes- och miljömedicin Tel: 090-785 13 43
E-post: lage.burstrom@envmed.umu.se


Redaktör: Carina Dahlberg