"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-02

Hur farligt är internet? - ny rapport

NYHET Det ökande antalet barn på nätet innebär ökade möjligheter – och också risker. Det visar resultaten i en ny undersökning, där Umeåforskaren Elza Dunkels bidrar. Men majoriteten av 9-16-åringarna säger sig inte ha stött på något som besvärat eller upprört dem under sin internetanvändning det senaste året. De flesta känner sig trygga med att göra sådant som vuxna ofta anser vara riskfyllt.

På en allmän fråga svarade dock ungefär en av fem (19%) av barnen i Sverige att de upplevt obehag av något på internet de senaste tolv månaderna. Detta varierar från en dryg tiondel bland de yngre (9-10 år) till en fjärdedel bland de äldre (15-16 år).

  • En procent av barnen sa att de under det senaste året blivit obehagligt besvärade av att ansikte mot ansikte möta en person som de först träffat på internet.
  • 5 procent sa att de blivit besvärade av tydligt sexuella bilder på internet det senaste året.
  • De flesta som blivit mobbade på internet det senaste året (9 %) uppgav att de blivit besvärade och upprörda.

Rapporten omfattar den svenska delen av projektet EU Kids Online som intervjuat 9-16-åringar som använder internet och deras föräldrar i 25 europeiska länder. Cirka 1000 barn har intervjuats i hemmen i varje land. Projektet leds från London School of Economics and Political Science av Sonia Livingstone och Leslie Haddon och finansieras av EC Safer Internet plus Programme.

Många av de intervjuade föräldrarna i Sverige önskar mer information om internetsäkerhet från skolan. Ett förslag i rapporten är därför att ett nationellt direktiv gällande ungas säkerhet på internet riktas till skolan.

För mer information, kontakta gärna:

Elza Dunkels, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, elza.dunkels@educ.umu.se

Läs om detta på hennes blogg Nätkulturer

Redaktör: Eva Stoianov