"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-30

Hur kan AI hjälpa och stödja svårt sjuka barn, ny studie

NYHET Eva Mårell-Ohlsson har fått 400 000 kr för att undersöka och utveckla AI-baserad teknik (Artificiell Intelligens) för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som vistas på sjukhus under längre behandlingsperioder. Pengarna kommer från VR och är medel för exploratory workshops som ska stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom utbildningsvetenskap.

Text: Eva Mårell-Ohlsson

Projektet syftar till att undersöka och utveckla AI-baserad teknik (Artificiell Intelligens) för att hjälpa och stödja svårt sjuka barn, som vistas på sjukhus under längre behandlingsperioder. Denna typ av avancerad teknik kan ge barnen möjlighet att interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare samt få en möjlighet att känna sig inkluderad i sitt vardagliga sociala skolsammanhang trots långvariga sjukhusvistelser.

AI kan bryta barns isolering

En tidigare pilotstudie visar att svårt sjuka barn, med exempelvis cancer eller svåra hjärtproblem, och som befinner sig under långa behandlingsperioder på sjukhus, ofta upplever att de är isolerade och har förlorat sin skolkontext. De får svårt att hänga med i skolan och behålla kontakten med sina klasskamrater och lärare. Detta påverkar deras upplevda livskvalité vilket är mycket viktigt för deras tillfrisknande samt perioden när de kommer tillbaka till skolan igen.

Projektet fokuserar således på den icke medicinska delen av svårt sjuka barns tillfälliga vardagsliv och hur de med stöd av AI-baserad teknik ska kunna interagera virtuellt med sina klasskamrater och lärare för att öka en känsla av närvaro och inkludering trots att de inte befinner sig i skolan utan på sjukhus.

Medsökande är Thomas Mejtoft, institutionen för Tillämpad Fysik och Elektronik, Umeå universitet