"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-17

Hur kan ekonomisk tillväxt och ett hållbart klimat kombineras?

NYHET Nytt forskningsprojekt vill hitta regelverk som minskar utsläppen utan att skada ekonomin.

Text: Elin Andersson

Kan utsläpp av växthusgaser minskas utan att hindra den ekonomiska tillväxten? Och i så fall, hur ska vi uppnå denna frikoppling mellan tillväxt och utsläpp? Detta är frågor som är kärnan i ett nytt forskningsprojekt: ”På jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser? ” som startar 2021 vid Umeå universitet. Projektet, som inkluderar forskare från Sverige, Schweiz och Kanada, beviljades nyligen 11 508 000 SEK i finansiering från Vetenskapsrådet (VR).

Malcolm Fairbrother, professor i sociologi, kommer att leda projektet. Han understryker att vissa länder, inklusive Sverige, faktiskt har lyckats att väsentligt minska sina utsläpp samtidigt som deras ekonomier har vuxit. Många andra länder har dock inte lyckats, och forskare runt om i världen är oeniga om vilka slutsatser man kan dra från detta.

- Frågan om ekonomisk tillväxt ofrånkomligen ökar utsläppen av växthusgaser är en av de mest omstridda bland forskare som undersöker klimat och miljö. Vissa forskare och miljöaktivister är optimistiska inför möjligheterna till en “grön tillväxt” och nya jobbtillfällen inom gröna näringar, medan andra menar att det inte går att uppnå ekonomisk tillväxt utan ökade utsläpp. Oenigheten i denna fråga är en viktig anledning till att många regeringar runt om i världen har varit allt för senfärdiga med att vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa klimatförändringarna. Givet världens akuta behov av effektiva riktlinjer för att hantera klimatkrisen siktar projektet på att identifiera strategier för hur mänskligheten ska kunna utvecklas på ett miljömässigt hållbart sätt.

Forskarna kommer att studera relationen mellan tillväxt och utsläpp från tre utgångspunkter:

  1. Först kommer de att undersöka tidigare förändringar i länders regelverk angående utsläpp av växthusgaser. Man kommer bland annat titta på regleringar av transport- och energisektorer. Med hjälp av nya data kommer forskarna att titta på om utsläpp har minskat snabbare i länder där det finns en allmän opinion som kräver minskade utsläpp, och där färre är anställda i kolintensiva industrier.
  2. Efter det kommer projektet undersöka fall där länder har varit speciellt framgångsrika i att koppla isär ekonomisk tillväxt från ökade utsläpp. Man vill identifiera vilken typ av regleringar som har varit effektiva för att uppnå detta, och vilka strategier som har använts för att få dessa regler ekonomiskt, politiskt och socialt accepterade.
  3. Till sist kommer forskarna tillfråga allmänheten i flera länder. Man vill undersöka hur allmänheten uppfattar konsekvenser av olika miljöregleringar för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Dessa uppfattningar formar troligtvis allmänhetens inställning till miljö- och klimatpolitiken, men de behöver inte nödvändigtvis stämma överens med vilka konsekvenser den politiken faktiskt får.

På jakt efter frikoppling: (Hur) kan vi förena klimatbärbarhet med ekonomisk tillväxt, bra jobb och offentliga preferenser? finansieras av Vetenskapsrådet 2021–2025. Läs mer om projektet här.

Forskargrupp

Ingemar Johansson Sevä
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 86
Joakim Kulin
Universitetslektor
E-post
E-post

Externa projektmedlemmar

Aya Kachi
Associate Professor, University of Basel, Switzerland
aya.kachi@unibas.ch

Katya Rhodes
Assistant Professor, University of Victoria, Canada
krhodes@uvic.ca