"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-05-10

Hur kan museer hjälpa oss möta klimatförändringar?

NYHET Hur kan museer bidra i arbetet med att möta klimatförändringar och ekologiska kriser? I höst kan du läsa kursen "Miljöhumanistisk och ekokritisk museipedagogik”" som fokuserar på just detta.

Text: Jonas Vågström

Hur kan en museiutställning eller ett pedagogiskt program ge perspektiv på rum och tid i frågor om klimatförändringar? Hur ska ett kulturhistoriskt museum kunna väva in frågor om ekologisk hållbarhet och översätta data till berättelser som är lätta att förstå och ta in för besökarna?

Ovanstående är exempel på frågor som miljöhumanistisk museologisk forskning försöker besvara och frågor som en ekokritisk pedagogik kan hjälpa oss att bearbeta. Till hösten ger vi kursen ”Miljöhumanistisk och ekokritisk museipedagogik” som behandlar just detta.

Kursens innehåll

Kursen handlar om det snabbt växande forskningsfält inom museistudier som med förankring i miljöhumaniora diskuterar hur museerna kan bidra i arbetet med att möta klimatförändringar och ekologiska kriser. Den riktar bland annat in sig på de teoretiska begreppen antropocen, antropocentrism och post-humanism.

Fokus riktas mot hur museerna med hjälp av ekokritiska perspektiv kan tänka utanför de traditionella ramarna för pedagogik och kommunikation och hur museerna kan erbjuda berättelser som kan tala till både intellekt och känslor, för att på så sätt kunna hjälpa den enskilda individen att få grepp om och förstå de komplexa relationerna mellan människa, ekologi och planet.
Kursen ger en introduktion av den forskning som finns, den erbjuder praktiska övningar och du får genom kurslitteraturen ta del av teoretiska resonemang och intendenters och pedagogers praktiska erfarenheter.

Läs mer och ansök

Kurs om klimatkommunikation

Om kommunikation kring klimat- och ekologiska kriser känns intressant finns det ytterligare en kurs i vår utbildningskatalog – Klimatkommunikation.
 
Kursen är fristående på avancerad nivå och fokuserar på hur vårt sätt att kommunicera kring klimatförändringarna har en avgörande påverkan på vår förmåga till omställning. 
 
I kursen studeras tongivande forskningsinriktningar och praktiker inom fältet klimatkommunikation såsom journalistik, vetenskapskommunikation, medborgardialog och olika publikers eller målgruppers förståelse och mottagande av klimatrelaterade budskap

Läs mer och ansök