"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-07-26

Hur kan växter producera byggstenarna de behöver för att växa och leva?

NYHET Daniel Decker har undersökt en grupp enzym som behövs för att producera de byggstenar som växter behöver för att leva, så kallade aktiverade socker. Han försvarade framgångsrikt resultaten i sin avhandling den 22 maj vid Umeå universitet.

Daniel Decker har disputerat i ämnet växtfysiologi

Den traditionella metoden att studera ett enzyms funktion med hjälp av växter, i vilka enzymet i fråga slagits ut, visade sig vara problematiskt då dessa sockeraktiverande enzym är kritiska för växters reproduktion. I stället använde Daniel Decker sig av ett kemiskt bibliotek (som innehöll 17 000 olika molekyler) och fann flera kemiska molekyler som kan användas för att blockera växters produktion av dessa aktiverade socker.  Molekylerna har potential att användas för att studera hur växter i olika miljöer och utvecklingsstadier påverkas av förändrad tillgång på aktiverade socker.

Då ett av de undersökta sockeraktiverande enzymen endast finns i växter och sjukdomsalstrande parasiter, är ett framtida mål att identifiera en molekyl som blockerar just detta enzym och kan användas för att eliminera parasiter utan att skada människan. Aktiviteten hos dessa sockeraktiverande enzym påverkas när flera av dem binder samman och Daniel Decker fann att storleken på dessa grupper kan påverkas av tillgången på aktiverade socker.

I växter, djur och bakterier har man tidigare funnit ett flertal olika aktiverade socker som ännu inte har någon känd syntesväg. Produktion av 55 olika aktiverade socker testades med hjälp av fem sockeraktiverande enzym. Daniel Decker identifierade syntesvägar för två nya typer av aktiverade socker. Framtida försök behövs för att undersöka vilken roll dessa har i växter. Han gjorde även ett försök att förstå vilka delar på de sockeraktiverande enzymen som styr vad de kan producera.

- Förståelse för enzymernas roll kan bidra till produktion av nya typer av aktiverade socker som kan användas för att till exempel förbättra effekten av biomolekyler som har olika användningsområden inom medicin, säger Daniel Decker.

Läs hela avhandlingen

Om disputationen:

Måndagen den 22 maj försvarade Daniel Decker, Institutionen för växtfysiologi vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln UDP-sugar metabolizing pyrophosphorylases in plants. Svensk titel: Växters UDP-socker metaboliserande pyrofosforylaser.Disputationen ägde rum klockan 10.15 i Lilla Hörsalen (KB.E3.01), KBC-husetFakultetsopponent var adjungerad professor Henrik Vibe Scheller, Joint
BioEnergy Institute, University of California, Berkeley

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Decker, Institutionen för fysiologisk botanikTelefon: 070-378 41 59
E-post: daniel.decker@umu.se 

Redaktör: Ingrid Söderbergh