"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-14

Hur kronisk stress ökar demensrisken

NYHET Det faktum att kronisk stress ökar risken för demens kan bero på höjda nivåer av stress-steroider, i hjärnan, skriver Sara K. Bengtsson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 22 mars.

En sådan steroid är allopregnanolon. Avhandlingen visar att kroniskt förhöjda nivåer av detta ämne påskyndade sjukdomsförloppet i två olika transgena modeller för Alzheimers sjukdom. De transgena mössen fick sämre minnes- och inlärningsförmåga och dessutom en ökad mängd av beta-amyloid i hjärnan. Beta-amyloid är det protein som bildar avlagringar, plack, i hjärnan vid Alzheimers sjukdom och en ökad mängd visar att sjukdomsläget förvärrats.

Avhandlingen visar också att högre nivåer av beta-amyloid har samband med sämre fungerande nervkopplingar, synapser, i hjärnan. Det kunde påvisas efter en period med kroniskt förhöjda nivåer av allopregnanolon. Effekterna visade sig tidigt i sjukdomsutvecklingen då djuren normalt inte har försämrat minne. En liknande acceleration av sjukdomsförloppet hos människa skulle kunna utgöra skillnaden mellan att klara sig bra i det egna hemmet och att vara i behov av professionell vård.
Figuren visar andelen möss med Alzheimers sjukdom som har normal eller nedsatt minnesfunktion i respektive behandlingsgrupp. Betydligt fler möss med kroniskt förhöjda nivåer av allopregnanolon hade nedsatt minnesfunktion.

Sara K. Bengtsson är född i Malmö och har naturvetenskaplig gymnasieutbildning från Österportgymnasiet i Ystad. Efter att ha arbetat på flera områden tog hon 2008 magisterexamen i biomedicin vid Umeå universitet, där hon nu är doktorand och forskningsassistent vid Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för obstetrik och gynekologi. Hon kan nås på tel. 090-785 33 24
e-post sara.bengtsson@obgyn.umu.se
porträtt

Fredagen den 22 mars försvarar Sara K. Bengtsson, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Accelererar stress steroider Alzheimers sjukdom? Effekter av kroniskt förhöjda allopregnanolonnivåer i transgena AD modeller. Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal Betula, by. 6M, NUS.
Fakultetsopponent är professor Caroline Graff, Karolinska institutet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66572