"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-24

Hur mår du som student? Delta i vår hälsoundersökning!

NYHET Du som läser första terminen på ett program på grundnivå kommer att få en hälsoenkät via mejl den 11 april. Enkäten är en del i ett WHO-projekt som universitetet deltar i.

Text: Annica Höglund

Livet som student kan vara härligt och spännande, men innebär ibland situationer som känns tuffa eller kravfyllda. Då kan du behöva få stöd i ditt mående. För att universitetet ska få bättre möjligheter att erbjuda dig rätt stöd när du behöver, så deltar vi i ett projekt om och för studenters psykiska hälsa som drivs av Världshälsoorganisationen WHO.

Hur du kan bidra

Som ett första steg behöver vi veta hur du som är student hos oss faktiskt mår och om ditt mående förändras under studietiden. Därför hoppas vi att du som läser termin 1 på ett program på grundnivå vill fylla i hälsoenkäten som kommer att skickas till dig som en länk i ett mejl den 11 april.

I mejlets ämnesrad kommer det att stå “Hur har du det? WHO-enkät till dig som är student” och det skickas från mejladressen noreply[at]qemailserver.com. Preliminärt den 4 april kommer du också att få ett mejl med mer information om projektet och hälsoundersökningen.

Enkäten innehåller frågor om din fysiska och psykiska hälsa och tar en stund att besvara. Eftersom ett av målen med projektet är att erbjuda fler bra stödformer framöver så är dina svar viktiga oavsett hur du mår när du får enkäten.

Om projektet

Enkäten är en del i det globala forskningsprojektet ”World Health Organization (WHO) World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS)”. Förutom Umeå universitet så deltar flera universitet i Sverige tillsammans med ett 20-tal länder runt om i världen. Det långsiktiga målet är att förebygga psykisk ohälsa hos studenter.

Vill du veta mer eller har frågor?

Läs mer om projektet på www.umu.se/student/vi-hjalper-dig/who-projekt-om-psykisk-halsa.