"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-20 Uppdaterad: 2023-11-22, 08:27

Hur medvetna upplevelser skapas i hjärnan

NYHET Forskare vid Institutionen för psykologi kommer i ett VR-finansierat forskningsprojekt mäta hjärnans aktivitet med hjälp av magnetkamera medan deltagarna genomför en uppgift där uppmärksamhet samt medvetande manipuleras. Syftet är att få en bättre förståelse för hur hjärnan skapar medvetna upplevelser.

Frågan om hur hjärnan skapar medvetandet har fascinerat människor i århundraden men har förblivit en gåta. En svårighet är att separera de olika hjärnprocesserna kopplade till medvetandet från andra, som till exempel uppmärksamhet. Det beror på att medvetande och uppmärksamhet påverkar varandra: när vi fokuserar uppmärksamheten ökar chansen att vi medvetet upplever att vi t. ex. ser eller hör något (jämfört med att omedvetet bearbeta motsvarande information). När vi fokuserar ändras också själva upplevelsen – färger blir starkare, kontraster blir tydligare, och så vidare.

Mätning av hjärnans aktivitet

Johan Eriksson som är ansvarig för projektet, ska tillsammans med Olympia Karampela dra nytta av den intensifiering som uppmärksamhet ger åt medvetna upplevelser för att identifiera medvetandets neurala korrelat. Med hjälp av funktionell MRI vid UFBI (Umeå center for Functional Brain Imaging), kommer hjärnans aktivitet mätas medan deltagarna genomför en uppgift där uppmärksamhet samt medvetande manipuleras.

Frontallobens inblandning

En bättre förståelse för hur hjärnan skapar medvetna upplevelser är bl.a. viktig i situationer där det är oklart om en individ har kapacitet till upplevelser eller ej. Har en patient som inte påvisar något observerbart beteende efter en bilolycka medvetna upplevelser? Vilka djur har medvetna upplevelser? Kan en AI bli medveten?

Förhoppningsvis kan projektet svara på om medvetna upplevelser skapas med eller utan frontalloben.

Experimentupplägget, som är unikt för detta projekt, har förutsättningar för att lyckas bättre med avgränsningen mellan medvetandets neurala korrelat och andra processer i hjärnan än vad tidigare forskning gjort. En ny experimentell standard för medvetandeforskningen kan förhoppningsvis skapa nya förutsättningar för att förstå hur hjärnan skapar medvetna upplevelser. En grundläggande fråga som ännu inte besvarats är om medvetna upplevelser skapas med eller utan frontalloben; något som projektet kanske kan ge svar på. 

Kontakt

Johan Eriksson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 37
Olympia Karampela
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 27