"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-19

Hur påverkar åldrandet muskelsinnet?

NYHET Muskelspolarnas uppbyggnad och sammansättning skiljer sig avsevärt mellan olika typer av muskler och påverkas av åldrandet, framgår av den avhandling som Jing-Xia Liu försvarar vid Umeå universitet den 25 november.

Muskelspolar kallas de sinnesorgan i musklerna som förmedlar sträckreflexen och information om kroppsdelarnas position till det centrala nervsystemet. De anses spela en väsentlig roll för muskelsmärtor av olika slag och kunskaper om deras normala funktion är nödvändig för att förstå deras roll vid sjukdomar och nedsatt muskelfunktion.

Avhandlingen undersöker muskelspolarnas sammansättning i muskler med vitt skilda funktioner, en armmuskel (biceps) och fyra djupa nackmuskler hos människa för att bl.a. se om muskelspolarnas uppbyggnad skiljer sig åt och om ett samband kan härledas till musklernas olika funktioner. Vidare analyserades om det förekommer åldersrelaterade förändringar i muskelspolarna.

Immunhistokemisk metodik användes för att undersöka fördelningen av de proteiner som har viktiga roller för musklernas funktioner. Det fanns tydliga skillnader mellan biceps- och nackmusklerna när det gäller morfologi (uppbyggnad och form) och i fördelningen av proteiner, framför allt ”myosin heavy chain” (MyHC), som är det viktigaste proteinet vid muskelsammandragning, och ”Sarcoplasmic reticulum Ca2+ATPase” (SERCA), som reglerar hastigheten på muskelavslappning. Det totala antalet muskelfibrer per muskelspole minskade och myosinmönstret förändrades med åldern.

Sammanfattningsvis visade sig muskelspolarna både mer olika och mer komplexa i sin uppbyggnad än väntat. De klara skillnaderna mellan de båda studerade muskeltyperna antyder att mekanismen för rörelsekontroll är specialiserad i skilda muskler. De åldersförändringar i muskelvävnaden som upptäcktes kan avspegla nedsatt känslighet och rörelseförmåga. Troligen har de nedsättande effekter på den motoriska kontrollen hos äldre personer.

Jing-Xia Liu finns vid enheten för anatomiTel. 090-786 57 90
E-post jingxia.liu@anatomy.umu.se

Avhandlingen är elektroniskt publicerad, se urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-356

Avhandlingen läggs fram vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi, anatomi, och har titeln Human muscle spindles: Complex morphology and structural organisation.

Disputationen äger rum i Stora föreläsningssalen, anatomi (Biologihuset, vån 2). Fakuletsopponent är professor William K Ovalle, Dept of Anatomy, University of British Columbia, Vancouver, Kanada.

Redaktör: Hans Fällman