"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-22

Hur påverkar skogsbruket renarnas vinterbete?

NYHET Forskningsrådet Formas och Samefonden har beviljat ett bidrag på nästan 2,2 miljoner kronor till Jon Moen vid Umeå universitet. Han ska nu undersöka hur skogsbruket påverkar ett hållbart nyttjande av renarnas vinterbete.

Arealen av vinterbete har med all sannolikhet minskat sedan 1950-talet på grund av kalhyggesbruket. Det finns dock inga kvantitativa studier som visar hur förändringen ser ut. Jon Moen ska med detta projekt beskriva hur den långsiktiga förändringen av vinterbeteslandskapet varit under 1900-talet och vilka effekter det fått på rennäringens hållbarhet. Kunskapen efterfrågas av såväl skogs som rennäringen som underlagsmaterial för samråd om markanvändningen. Kunskaperna kan även användas av samebyarna själva vid planering av utnyttjande av vinterbetesmarkerna.

Forskningsrådet Formas och Samefonden satsar vardera en miljon kronor per år under perioden 2005 till 2007. I dag beslutade Formas styrelse vilka forskare som beviljats bidrag. Totalt delar fyra forskare på sex miljoner kronor för forskning inom rennäringen. Övriga forskare som tilldelats medel är Jana Pickova, Henrik Andrén och Öje Danell, samtliga forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.

För ytterligare information:

Docent Jon Moen, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitetTelefon: 090-786 96 47
E-post: jon.moen@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman