"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-12

Hur påverkas skolresultat av barns ohälsa?

NYHET Mattias Strandh, Karina Nilsson och Annica Brännlund vid Sociologiska institutionen har blivit beviljade forskningsmedel från Vetenskapsrådet i ett treårigt projekt.

Projektet kommer att ge vetenskaplig kunskap om hur förutsättningar på olika nivåer formar, och samspelar för att forma, barns livschanser, kunskap som är viktig för att förbättra insatser ämnade att ge alla barn samma förutsättningar till en mer lyckad skolgång.Skolan är ett viktigt verktyg för att utjämna skillnader mellan individer och för att kompensera barn med olika förutsättningar, och skolresultat har tidigare visat sig vara centralt för hur det går för individer som vuxna. Ohälsa under barndomen är en faktor som kan påverka skolresultaten negativt, men hur detta kan förklaras och hur den negativa effekten kan begränsas saknas det kunskap om. Barns förutsättningar beror inte bara på det egna hälsotillståndet, utan också på resurser och förutsättningar som kan skilja mellan olika familjer, skolor och kommuner.Projektet tar på ett unikt sätt tag i denna problematik genom att titta på alla dessa nivåer inom ramen för ett och samma projekt. Tre frågor ska besvaras: 1) Hur ser förhållandet ut mellan ohälsa och skolresultat? 2) Vilken betydelse har familjens resurser och sammansättning för relationen mellan ohälsa och skolresultat?  3) Hur påverkas förhållandet mellan ohälsa och skolresultat av barnens sociala omgivning i grannskap och skola?
Förutsättningen för projektet är en unik data infrastruktur, Umeå SIMSAM Lab, som innehåller registerdata för hela Sveriges befolkning. Denna infrastruktur, som också består av ett interdisciplinärt nätverk av forskare, är speciellt uppbyggd för att kunna studera barn och hälsa ur ett livsbaneperspektiv. I projektet studeras alla barn födda i Sverige mellan 1990 och 1994 också ur ett vidare perspektiv där barn kopplas till familjemedlemmar, kommuner, skolor och grannskap. Bland annat är familjens resurser och sammansättning, kommuners skolpolitik och resursfördelning samt socioekonomisk samansättning i skola och grannskap relevanta.