"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-10-23

Hur porbildande toxiner frisätts från tarmbakterier

NYHET Det porbildande toxinet ClyA frisätts från E. coli bakterier via så kallade membranvesikler. I den processen aktiveras toxinet så att det kan göra hål i mänskliga celler. Det konstateras i en avhandling från Umeå universitet, som försvaras den 24 oktober.

Bakterien Escherichia coli, E. coli, kan antingen vara sjukdomsalstrande eller icke sjukdomsalstrande. De E. coli-bakterier som finns i mag-tarmkanalen är normalt inte sjukdomsalstrande, men många producerar dock ett protein som heter cytolysin A, ClyA, vilket är toxiskt och kan skada andra celler. Produktionen av proteinet kodas av en gen som finns både hos sjukdomsalstrande och icke sjukdomsalstrande bakterier.

I sitt avhandlingsarbete har Constance Enow visat att de första 12 aminosyraresterna av ClyA-proteinet behövs för transport av ClyA-proteinet till bakteriens cellmembran varifrån det  utsöndras från bakterien via frisättning av så kallade membranvesiklar. När ClyA sitter i bakteriens cellmembran veckas proteinet så att det blir ofarligt men när membranvesicklerna frisätts vecklas proteinet ut så att det blir aktivt. Det aktiva ClyA-proteinet kan skada våra mänskliga celler genom att göra hål, porer, i cellmembranet så att cellen går sönder och dör.

När E. coli-bakterier kommer ut ur tarmen och in i urinvägarna så kan de så småningom vandra upp till njurbäckenet där de kan orsaka njurbäckeninflammation, pyelonefrit. De E. coli-bakterier som orsakar sjukdom utanför tarmen kallas ExPEC och hos de flesta av dem fungerar inte den aktuella clyA-genen.

– Det vi nu har visat är att clyA-genen kan uttryckas i en ExPEC-stam. Det innebär att vi nu har en stam som kan vi använda för att studera hur ClyA påverkar den sjukdomsframkallande förmågan hos ExPEC, säger Constance Enow, doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi.

Constance Enow har även studerat ett liknande toxin, Vibrio cholerae cytolysin, VCC, som också är porbildande och som riktar sig mot celler hos däggdjur. Studiena visar bland annat att när genen , som kodar för VCC överfördes till en icke sjukdomsframkallande E. coli-bakterie producerades och utsöndrades detta protein på samma sätt som ClyA-protein.

Constance Enow kommer från Kamerun. Hon har en masterexamen i molekylärbiologi och är doktorand vid Institutionen för molekyärbiologi, Umeå universitet.

Avhandlingen är publicerad digitalt

För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:

Constance EnowTelefon: 090-785 67 32
E-post: constance.enow@molbiol.umu.se

Om avhandlingen

Fredagen den 24 oktober försvarar Constance Oben Ayuk Enow, institutionen för molekylärbiologi, försvarar sin avhandling med titeln: Studier av por-bildande bakteriella protein toxiner i Escherichia coli. (Engelsk titel: Studies of pore-forming bacterial protein toxins in Escherichia coli).
Opponent: Mikael Rehn, professor, institutet för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet. Huvudhandledare: Bernt Eric Uhlin.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i Norrlands universitetssjukhus, Hörsal E 04, Unod R1. 

Redaktör: Mattias Grundström Mitz