"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-04-07

Hur sjuk ska man vara för att få sjukpenning eller sjukersättning?

NYHET Det har under senare år varit en livlig debatt omkring sjukförsäkringen och bedömningen av arbetsförmåga. I forskningsprojektet ”Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv” granskas lagstiftarens utgångspunkt, domstolars bedömningar och läkares sjukintyg.

Resultaten av forskningsprojektet, som nu kommit till halva projekttiden, presenteras med en diskussion omkring begreppet arbetsförmåga på ett seminarium onsdagen den 8 april kl. 10.00 - 12.00.

Det krävs en nedsatt eller saknad arbetsförmåga för att vara berättigad till ersättning och både rättsliga och medicinska bedömningar av människors förmåga att arbeta har fått allt större betydelse.

– Frågan är vad som avses med arbetsförmåga och hur begreppet ska förstås. Det är oerhört viktigt att fastställa en definition för individens rättssäkerhet, säger Ruth Mannelqvist, som har studerat frågan utifrån ett juridiskt perspektiv.

Bengt Järvholm och Berndt Karlsson forskare vid institutionen för yrkes- och miljömedicin har studerat frågan utifrån ett medicinskt perspektiv.

– Vi ställer frågor som; hur fungerar den rättsliga tolkningen av den medicinska informationen och hur stor hänsyn tar de olika domstolarna till den, viktas informationen olika över landet? Finns en likformighet i procedurhanteringen av ärenden som är acceptabel eller är systemet alltför heterogent, förklarar Berndt Karlsson

Sedan förra året arbetar före detta generaldirektören för Försäkringskassan, Anna Hedborg, i en statlig utredning med syfte att göra en översyn av både begreppet och bedömning av arbetsförmåga. Utredningen, som ursprungligen skulle presenteras i slutet av april, förväntas få förlängt uppdrag.

Seminariet äger rum i sal 505, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, onsdagen den 8 april kl. 10.00 - 12.00

Media och allmänhet hälsas välkomna!

Kontaktperson: Ruth Mannelqvist, juridiska institutionen, Umeå universitet Tel: 090 - 786 74 17 Mobil: 070 - 231 99 93
E-post: ruth.mannelqvist@jus.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg