Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 apr, 2015

Hur ska campusområdet se ut i framtiden?

NYHET Vid universitetsstyrelsens sammanträde 16 april diskuterades framtiden när det gäller behovet av lokaler och utvecklingen av campusområdet i stort vid Umeå universitet. Föredragande var bland andra lokalförsörjningschefen Richard Olsson.

Richard Olsson Foto: Mattias Pettersson
Idag hanterar lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet ett 100-tal externa hyreskontrakt på mellan 3 till 20 år, allt för att kunna möta behoven, skapa handlingsfrihet och planera långsiktigt.

Något som ligger bara 3-5 år bort är en ut- och ombyggnad av Universum. De kan innebära att man bland annat bygger på huset en aning för att kunna lyfta in fler skrivsalar mer centralt på campus. I dagsläget pågår tester av grundläggningen och stomme för att se hur mycket byggnaden tål.

Exteriör framtidsvision av Universumhuset

– De två stora sakerna just nu är annars ett nytt medicinskt biologiskt centrum och ett nytt hus som samlar Polishögskolan under ett tak. Det senare är något som gör att det kommer att hända mer på norra campus än vad någon hade kunnat föreställa sig, säger Richard Olsson och beskriver planer på bland annat fördämningar och nya vattendammar i det området, säger Richard Olsson.

Richard Olsson beskriver hur det handlar om att lägga örat mot marken och sträcka upp ett finger i skyn, när man ska försöka ta reda på vilka lokalbehov som kommer att finnas i och kring campus i framtiden. Han menar vidare att utrymme är något det finns gott om, utan problem skulle samma volym byggnader som finns idag rymmas inom det befintliga campusområdet.

– Vi behöver skapa bilder av framtiden för att utmana tankarna. Det jag och fastighetsekonomen jobbar mest med nu är tidsperioden 2018-2020, där vi tagit fram ett underlag om hur det kan komma att se ut.

– Det är också så att vi normalt i vår projektportfölj samtidigt har 75 ombyggningar pågående hela tiden, av olika storlek, som måste passas in i planen över vart ska vi ha olika verksamheter, var gör de bäst nytta och vad finns det för samordningsmöjligheter?

I ett framtidsscenario finns att det i ett första steg byggs cirka 300 studentbostäder i anslutning till skogskanten intill sportfältet bakom Beteendevetarhuset. Totalt finns ytterligare utrymme för ett 1000-tal bostäder i det här området. Tanken är att Akademiska hus kommer att sälja marken för att låta ett fristående fastighetsbolag genomföra byggnationerna.

– Från planeringshåll ser man gärna att man blandar upp bebyggelsen inom campus för att få mer liv; man vill undvika så kallade ”peakande” miljöer, där det är mycket folk vissa tider på dygnet och tomt på andra.

– Närliggande bostäder är exempel på den typen av byggnader som gör att människor rör sig över campus vid olika tider på dygnet. Uppe vid friidrottsarenan planeras ju även en ny gymnasieskola, som i sin tur tillför ytterligare bostäder, förskola och ger mer närservice.

Kontakt:

Richard Olsson, richard.olsson@umu.se, tel. 070-662 90 68 090-786 70 50

Redaktör: Per Melander