"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-12-17

Hur skogsbruk påverkar kolomsättning i vattenmiljöer

NYHET Naturgeografen Jan Karlsson vid Umeå universitet har fått drygt fyra miljoner kronor av forskningsrådet Formas för ett fyrårigt projekt om effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från nordliga inlandsvatten.

– Det känns jätteroligt då detta är ett projekt som har hög prioritet med många inblandade samarbetspartners nationellt och internationellt, säger Jan Karlsson, professor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Mycket forskning pågår om att studera effekter av skogsbruk på kolomsättning och dess roll för att mildra avgången av växthusgaser till atmosfären. Dessa studier bortser vanligtvis från att betydande mängder kol exporteras till vattenmiljöer och att skogsbruk påverkar dessa förluster. Olika öden och effekter av detta kol i akvatiska system har konsekvenser för hela landskapets kolbalans, vilket i sin tur kan få återkopplingseffekter på klimatsystemet.

Målet med Jan Karlssons projekt är att bestämma konsekvenser av konventionellt skogsbruk på kolomsättning i nordliga akvatiska system med speciellt fokus på kalavverkningar. Projektet genomförs i nära samarbete med terrestra och akvatiska forskare och skogsförvaltare.

Forskarna kommer att utföra storskaliga experiment där hela avrinningsområden avverkas och markbereds. De gör också en jämförande studie av avrinningsområden med varierande ålder på avverkningarna.

– Framtida resultat kan användas för att fullt ut bestämma effekter av skogsbruk på kolomsättning och växthusgasbalanser i landskapet. Det kan även leda till ändrade skogsbruksmetoder för att minimera utsläppen av växthusgaser till atmosfären, säger Jan Karlsson.

Biografi

Jan Karlsson föddes 1969 i Råneå. Han har studerat naturgeografi och ekologi vid Umeå universitet och disputerade 2001 vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap med en avhandling om kolomsättning i subarktiska fjällsjöar. Efter detta arbetade han som forskarassistent vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) i Abisko. Karlsson blev docent 2009 och erhöll samma år en tjänst som universitetslektor i naturgeografi med inriktning mot klimateffekter på akvatiska ekosystem finansierad av Vetenskapsrådet. Han blev professor i naturgeografi med inriktning mot akvatisk biogeokemi år 2011.

Han har tilldelats anslag från bland annat Vetenskapsrådet, Kempestiftelserna och Formas. År 2005 erhöll han ett stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö och år 2011 tilldelades han Umeå universitets Young Researcher Award.

Redaktör: Ingrid Söderbergh