"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-09

Hur skyddar cannabinoider våra nervceller?

NYHET Hämning av inflammatoriska processer kan vara en mekanism som bidrar till de nervskyddande egenskaperna hos cannabinoider, ämnen som kemiskt är snarlika marijuana och hasch. Det visar Olov Nilsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 13 oktober.

Nervskyddande egenskaper hos människokroppens eget cannabis, endocannabinoider, är kända men mekanismerna bakom är oklara. Cannabinoider – substanser som kemiskt liknar och aktiverar samma mottagarmolekyler som marijuana och hasch – är aktiva i ett stort antal biologiska processer.

Cannabinoidsystemet hos däggdjur utgörs av två typer av mottagarmolekyler, receptorer samt ett antal olika kroppsegna molekyler som aktiverar dessa receptorer. Detta relativt nyupptäckta system har på senare tid visats ha potential att kunna utnyttjas vid olika sjukdomstillstånd, bl a smärta, inflammation, fetma och stroke.

Tidigare forskning har visat att vid experimentell stroke har substanser som aktiverar cannabinoidreceptorer en skyddande effekt på nervceller. Halterna av kroppsegna cannabinoider ökar i samband med skador på centrala nervsystemet, vilket kan tolkas som ett försök av kroppen att motverka skadan.

Mekanismerna som ligger bakom de skyddande effekterna av cannabinoidmolekylerna är dock oklara. Olov Nilsson har i sin avhandling bland annat undersökt effekten av cannabinoider på förmågan hos neutrofiler (en typ av vita blodkroppar) att förflytta sig över blodkärlsceller, då inflöde av vita blodkroppar från blodbanan in i hjärnan tros vara en bidragande orsak till att nervceller dör i samband med stroke.

Resultaten visar att en cannabinoidmolekyl, WIN 55,212-2, hämmar neutrofilers förmåga att förflytta sig över blodkärlsceller i cellodlingssystem. Mekanismen bakom detta är att WIN 55,212-2 minskar frisättningen av ämnen från blodkärlscellerna som stimulerar vita blodkroppar att förflytta sig. Fyndet att denna effekt inte förmedlas via de vanliga cannabinoidreceptorerna kan vara intressant eftersom det öppnar för ett nytt behandlingsätt som inte är behäftat med cannabisliknande bieffekter.

Olov Nilsson är född och uppvuxen i Umeå och för närvarande doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, farmakologi. Han nås på telefon 090-785 15 90 eller e-post olov.nilsson@pharm.umu.se.

Fredagen den 13 oktober försvarar Olov Nilsson, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap sin avhandling med titeln: Cannabinoids as neuroprotective agents. A mechanistic study. Svensk titel: Cannabinoider som nervskyddande ämnen. En mekanistisk studie.

Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal D, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är Prof. Edward Högestätt, Inst. för laboratoriemedicin, Lunds universitet.

Redaktör: Bertil Born