"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-07

Hur skyddar vi oss mot harpestbakterien?

NYHET Bakterien bakom sjukdomen harpest har flera strategier för att överleva inuti en av dess värsta fiender i immunförsvaret, makrofagen. Några av dessa beskriver Helena Lindgren i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet fredagen den 15 april.

Bakterien Francisella tularensis är en mycket smittsam bakterie som orsakar en ibland dödlig febersjukdom, harpest (tularemi), hos människa och djur. Till skillnad från många andra bakterier överlever den inuti de celler (makrofager) som kroppen normalt använder för att avdöda mikrober och den benämns därför som en intracellulär bakterie. Trots att bakterien är så sjukdomsframkallande blir människor som haft sjukdomen immuna.

Avhandlingen ställer frågan hur bakterien överhuvudtaget kan avdödas och vilka faktorer som bidrar till den avdödning som ses hos immuna personer. I avhandlingen visas att makrofager kan kontrollera bakteriens tillväxt efter att de aktiverats av ett så kallat cytokin, interferon-gamma, som utsöndras av värdens immunförsvar. De aktiverade makrofagerna producerar höga koncentrationer av både reaktiva syre- och kväve-radikaler som kan bidra till att avdöda en intracellulär bakterie.

"I denna avhandling identifierade vi koppar, zink-superoxid-dismutas, ett enzym som oskadliggör syreradikaler, som viktig för F. tularensis förmåga att tillväxa i makrofager och för att orsaka sjukdom i möss. Vidare visade vi att peroxynitrit, ett reaktivt ämne som bildas från syre- och kväve-radikaler förmedlar de aktiverade makrofagernas förmåga att avdöda F. tularensis."

Helena Lindgren nås på telefon 090-785 87 87 och e-post helena.lindgren@climi.umu.se.

Fredagen den 15 april försvarar Helena Lindgren, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Enheten för klinisk bakteriologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Reactive oxygen and nitrogen species in host defense against Francisella tularensis”. Svensk titel: Reaktiva syre- och kväve-metaboliters betydelse för värdens immunförsvar mot Francisella tularensis.

Disputationen äger rum kl. 9.00 i sal E04 byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Tommy Sundquist, avdelning för medicinsk mikrobiologi, institutionen för molekylär/klinisk medicin, Linköpings universitet.

Redaktör: Bertil Born