"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-07-04

I miljöövervakningens tjänst – följ med ombord!

NYHET Klockan är strax efter åtta på morgonen, och i hamnen vid Umeå marina forskningscentrum (UMF) i Norrbyn råder febril aktivitet. Mätutrustning, provtagningsflaskor och plasttråg i olika storlekar bärs ut till kajen, där forskningsfartyget R/V Lotty ligger och gungar sakta fram och tillbaka. Det är dags att ge sig ut på provtagning!

När allt stuvats in kastar besättningen loss, och det 16 meter långa fartyget glider smidigt ut ur hamnen. Luften är sval och klar, solljuset glimmar i ytvattnet, och två måsar skriar hest från bryggan. Skepparen Erik Albertsson sätter kurs mot provtagningsstationen B3 vid Öreälvsmynningen, strax söder om Norrbyn. På programmet står provtagning inom mätprogrammet Fria vattenmassan, ett miljöövervakningsuppdrag från Havs- och vattenmyndigheten.

UMF besöker stationen, och ytterligare åtta stationer runtom i Bottniska viken, tio gånger per år. Vid varje provtagning mäts bland annat bakteriehalten, mängden klorofyll a, mängden växt- och djurplankton, koncentrationen av löst organiskt kol, syrehalten, fosfor- och kvävehalterna, ljuset, siktdjupet, salthalten och temperaturen.

Olika djup ger bra bild

Katarina Konradsson kopplar en CTD-sond till båtens kranUte vid B3 är det relativt stilla, och Erik Albertsson har inga problem att hålla R/V Lotty på plats. Expeditionsledare Johanna Crona och hennes kolleger kör igång dagens första provtagning.

Katarina Konradsson kopplar en CTD-sond till båtens kran. Sonden mäter konduktivitet, temperatur och djup, och sänks långsamt ner i vattnet. Efter några minuter hissas sonden upp igen, och Petra Rådman fyller i värdena i protokollet.

Sedan är det dags att skicka ner vattenhämtarna. Hämtarna fästs på en vajer med några meters mellanrum, sänks ner i vattnet och fylls på olika djup. Här hämtas vatten på 1, 5, 10, 15 och 20 meters djup.

Med hjälp av en slang får Katarina Konradsson och Petra Rådman ett blandat prov som innehåller vatten från bottnen till ytanNär hämtarna är fyllda hissar Jonas Wester, som sköter kranen, upp dem igen och Petra Rådman och Katarina Konradsson fyller ett antal noggrant och systematiskt märkta rör med vatten från de olika djupen. De tar även ett vattenprov på 23 meter, som är maxdjupet på stationen, för att kunna fastställa syre- och salthalt vid botten. På stationen tas även ett prov som innehåller vatten från hela vattenpelaren, från bottnen till ytvattnet. Då används en lång slang.

Stundtals tuffa förhållanden

Med hjälp av planktonhåven tar Petra Rådman reda på vilka växt- och djurplankton som förekommer på stationen, och i vilka koncentrationerInom mätprogrammet Fria vattenmassan utför UMF ungefär 25 expeditioner per år. Vissa expeditioner, liksom dagens, genomförs med UMF:s egna fartyg, R/V Lotty, medan andra utförs ombord på Kustbevakningens fartyg, KBV005. Expeditionerna med KBV005 pågår i fyra dagar. Fartyget har försetts med ett modernt laboratorium där UMF:s personal kan utföra många av de vattenanalyser som ska göras. Vintertid, när det inte går att nå stationerna med båt, används istället skoter, svävare och helikopter.

Många gånger är förhållandena tuffa, med grov sjö och långa arbetspass. Men idag känns sjösjuka och stress långt borta. Efter ett par timmars arbete serveras det kaffe med dopp i kajutan, solen strålar från en klarblå himmel, och stämningen är på topp.

UMF:s skeppare Erik Albertsson fyller i loggbokenAnalysering och artbestämning kvarstår

När kaffet är uppdrucket är det dags att styra R/V Lotty mot Norrbyn igen. Arbetsdagen är långt ifrån över. Fem timmars analysarbete på labb – plus flera dagars artbestämning – kvarstår innan provtagningen på B3 kan bockas av.

Nyfiken på UMF:s miljöövervakningsuppdrag?

UMF utför årligen ett stort antal provtagningsexpeditioner inom flera olika miljöövervakningsprogram. Läs mer på www.umf.umu.se/miljoovervakning.

Text och foto: Andrea Gillgren

Redaktör: Karin Wikman