"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-16

”I rollen som spelman”, en e-bok med uppsatser i musiketnologi

NYHET Den traditionella bilden av spelmannen ställs mot en mer varierad verklighet i en ny e-antologi med uppsatser i musiketnologi från Umeå universitet.

Antologin I rollen som spelman handlar om spelmän som på ett eller annat sätt avviker från gängse bilder: de är notkunniga klockare och organister på 1700-talet, nutida högskoleutbildade ungdomar, kvinnor, samer, de använder det moderna samhällets medier. De olika kapitlen kretsar alla på ett eller annat sätt kring musiker som utövar svensk folkmusik. 

– De har skrivits som självständiga C-uppsatser i musiketnologi, men det finns poänger med att sammanställa dem och låta dem belysa ett gemensamt fält utifrån olika vinklar, säger Alf Arvidsson, professor i etnologi och bokens redaktör.

Perspektivet på spelmansmusik blir dubbelt eller tredubbelt. Det finns en tradition som förs vidare mellan generationer av musiker och knuten till den musiken sedan 1800-talets slut, en mytbild om vad en genuin spelman är och gör. Samtidigt som den spelmansrollen hålls levande formas nya roller för olika generationer.

– Rollerna bygger på förväntningar om vem som ska förvalta folkmusiken och föra den vidare, säger Alf Arvidsson. När samhället förändras, förändras också uppfattningar om vem som är trovärdig som traditionsförvaltare i det samtida samhället.  

I rollen som spelman publiceras i samarbete mellan institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, och Svenskt Visarkiv. Boken finns endast som online-publikation.

För mer information, kontakta gärna  Professor Alf Arvidsson, institutionen för kultur och medievetenskaper, Umeå universitet
Tel 090-786 62 44 eller e-post alf.arvidsson@kultmed.umu.se.

Redaktör: Helena Vejbrink