"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-09-26

Icelab – ett kreativt laboratorium

NYHET På Icelab suddar unga forskare bort gränser mellan olika vetenskaper. Det är ett laboratorium för oväntade samarbeten och kreativ problemlösning.– Vi vill försöka förstå en komplex värld med hjälp av enkel matematik, säger Martin Rosvall.

Klara nyanser och öppna ytor möter de besökare som kliver in till dagens seminarium på Icelab. Lokalen ser ut som ett vardagsrum med lövgröna stolar, en inbjudande soffa och tapeter med björkskog. Kontorslandskapet är lite tystare, även om skrivborden bara skiljs åt av några geometriska mobiler. Det ska vara lätt att prata med varandra och hierarkier är bannlysta på Icelab. – Vår filosofi är att vem som helst kan ha bra idéer och får någon en ny idé ska den snabbt kunna bli verklighet, förklarar Petter Holme.
Petter och Martin är båda fysiker och två av de totalt 17 forskare som arbetar på Icelab. Totalt finns åtta olika nationaliteter representerade på Icelab: Kuba, Japan, Korea, Kina, Iran, Holland, Brasilien och Sverige.

Bygger modeller

Icelab invigdes våren 2010 och är en av universitetets starka forskningsmiljöer. Det drivs i samarbete mellan de tre institutionerna för matematik och matematisk statistik, fysik och ekologi, miljö och geovetenskap. Här bygger forskarna modeller för att förstå frågor som ekologer, biologer, psykologer och sociologer vanligtvis arbetar med inom sina egna discipliner. Metoderna kan tillämpas på en mängd olika områden, till exempel för att bättre förstå hur klimatförändringar påverkar ekosystemens dynamik eller för att räkna ut hur en befolkning ska vaccineras med maximal effekt. Med hjälp av de matematiska modellerna går det också att studera beteenden hos människor och djur, som till exempel varför vi så ofta samarbetar – och Icelab gillar samarbeten.
– Vem som helst är välkommen till oss för att snacka vetenskap. Det är bara att knacka på, säger Martin.

Mer frågor

Besökarna till dagens seminarium börjar ta plats i soffan. De kommer från alla möjliga ämnesområden. Postdoktorn Sergiu Netotea jobbar vid Umeå Plant Science Centre. – Jag har tidigare arbetat med matematisk modellering och är nyfiken på att göra det i framtiden också, berättar han som förklaring till varför han är här i dag.
Matematikern Åke Brännström inleder seminariet och han står nästan mitt bland publiken. Närheten uppmuntrar till frågor och samtal.

Olika bakgrunder

Icelab ordnar också andra aktiviteter. Icelab camp är ett exempel, till det arrangemanget bjuds 25 unga forskare från hela världen in. Deltagarna har olika bakgrunder och under några dagar utmanas de för att lära sig mer om varandras forskning. Ett annat exempel är Icelab Open Space. Där presenterar forskare projekt som de ännu inte knäckt och som de behöver hjälp av andra kompetenser för att kunna lösa. Det finns också planer på att Icelab ska ta del i universitetets tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.
– Vi vill jobba med smarta människor på alla nivåer. Det vi gör är ofta ingen rocket science, man behöver inte doktorera för att förstå vad problemen går ut på eller ens för att kunna lösa dem, säger Petter.

Nya perspektiv

Åke Brännström avslutar sin presentation och det är dags för Petter Holme att ta över. – Nu vill jag att alla byter platser så att ni kan se den här föreläsningen ur ett annat perspektiv, säger Martin.
I publiken sitter fysikerna Fariba Karimi och Atieh Mirshahvalad, båda är nyfikna på nya samarbeten. De är sedan två år tillbaka doktorander vid Umeå universitet och arbetar sedan invigningen vid Icelab. Ett tidigare seminarium har redan lett till att Fariba inlett ett nytt forskningsprojekt i samarbete med forskare från institutionen för psykologi. Det handlar om hur sammansättningen av personligheter påverkar hur en by kan hantera en katastrofsituation och de första resultaten presenterades i somras på en konferens i Turkiet.

Inspiration från Danmark

Idén om att starta Icelab har funnits i över tio år. Inspirationen kommer framför allt från det Nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita, i Köpenhamn, där Petter Minnhagen, professor vid institutionen för fysik, arbetat och varit ordförande.
– Icelab blev ett riktigt bra argument för att återvända till Umeå universitet efter min postdoktorstid i USA. Det är en jättechans att få vara med och bygga upp en sådan här ny och spännande verksamhet, säger Martin.

Toppforskare

Ryktet om Icelab har redan hunnit sprida sig. Martin och Petter får mail från utländska forskare som inte kan förstå hur något så spännande som Icelab kan finnas i en liten stad som Umeå.
– Vi vill inte bara bli bra på universitetet eller bra i Sverige. Vi vill bli en internationell spelare som drar hit smarta människor och vara en attraktiv plats för toppforskare runt om i världen, säger Martin.

Foto: Elin Berge
Text: Karin Wikman

Redaktör: Karin Wikman