"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-29

Ideal varierar mellan olika studentföreningar

NYHET En sorglös student som festar och bär overall, en skötsam och uppoffrande omsorgsspecialist eller en framtida makthavare. Skillnaderna är stora mellan olika studentföreningars ideal, menar Ulrika Widding vid Umeå universitet.

Vid de flesta universitet finns många olika studentföreningar för olika intresseområden, till exempel idrott, utbildningsprogram eller kultur. Att engagera sig i en studentförening är ett sätt att skaffa sig kunskaper, färdigheter och ett socialt nätverk utöver det som utbildningen erbjuder. Umeåforskaren Ulrika Widding har i sin avhandling studerat vilka ideala identiteter som skapas och odlas inom tre olika studentföreningar vid Umeå universitet.

Studien bygger på 29 intervjuer med styrelsemedlemmar i utbildningsanknutna föreningar, samt analyser av bilder och texter på föreningarnas hemsidor.

I den mansdominerade förening som vänder sig till studenter inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen, återfinns en skråmentalitet med medeltida traditioner. Idealbilden är en sorglös student som visar kamratskap genom studentfester, stora mängder alkohol och studentoverall. Ulrika Widding menar också att den maskulina identiteten uttrycks genom sånger med sexuellt innehåll, där den feminina gestalten ofta görs till ett objekt. Till skillnad från sina historiska föregångare ser sig dessa föreningsmedlemmar inte som någon framtida elit, utan som vanliga människor med en framtida karriär inom till exempel ett företag.

För studenterna i den kvinnodominerade vårdutbildningen är föreningen ett verktyg för att hävda sin rätt som omsorgsspecialister. Genom föreningen försöker de höja yrkesområdets och utbildningens relativt låga status. Enligt Ulrika Widding framhålls därför värdet av feminina symboler som ansvarsfullhet, förmåga att göra uppoffringar, omsorgskänsla och ordentlighet genom sociala evenemang där mat och trivsel står i fokus.

I motsats till de övriga föreningarna, råder en jämn könsfördelning inom studentföreningen för en samhällsvetenskaplig utbildning. Här vill medlemmarna se sig själva som samhällets framtida makthavare, och olika tillställningar ordnas där studenterna kan öva att föra sig i mer officiella sammanhang. Föreningen används för att påverka utbildningen och höja dess status, men att delta innebär också att träna sig i att ta rätten att tala och knyta sociala kontakter inför framtiden.

Fredagen den 31 mars försvarar Ulrika Widding, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Identitetsskapande i studentföreningen: Köns- och klasskonstruktioner i massuniversitetet. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Agneta Linné, pedagogiska institutionen, Örebro universitet.

För mer information, kontakta: Ulrika Widding, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, tel: 090-786 78 17, e-post: ulrika.widding@pedag.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson