"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-11

Idéhistoria i Umeå får ännu mer beröm av Högskoleverket

NYHET Idéhistoria vid Umeå universitet gör sig väl förtjänt av utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö". Det konstaterar Högskoleverket i en ny utvärdering.

Det går bra för idéhistoria vid Umeå universitet. I en utvärdering 2005 fick ämnet toppbetyg av Högskoleverket. 2007 utnämndes idéhistoria och historia i Umeå till "Framstående utbildningsmiljö" som en av endast fem utbildningar i landet, och den enda humanistiska. I en ny utvärdering av landets utbildningar i idéhistoria fortsätter berömmet.

– Mycket glädjande att våra kompetenta och engagerade lärare och forskare får fortsatt, och mycket välförtjänt, erkännande för sitt alltmer krävande arbete, med tanke på att resurserna till grundutbildningen ständigt urholkas, säger Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier.

När det gäller Umeå universitet konstaterar Högskoleverkets bedömargrupp att samtliga lärare inom grundutbildningen i idéhistoria är aktiva forskare och dessutom pedagogiskt utbildade. Den skriver vidare att institutionen arbetar aktivt med kursutvärderingar och kontinuerligt diskuterar utbildningens former vid ämnesmöten och särskilda pedagogiska möten.

"Vi får intrycket av en vital institution som har gjort sig väl förtjänt av den erhållna utmärkelsen som framstående utbildningsmiljö. Det omdömet inkluderar även utbildningens högre stadier. På den avancerade nivån inbjuds studenterna till forskarseminariet och introduceras därigenom till den 'månghistoriska' forskarmiljö som utgör Umeås lokala profil"

I rapporten framgår att forskarutbildningen i idéhistoria är mycket välorganiserad och att det finns ett väl strukturerat system för etablering och uppföljning av individuella studieplaner. Doktorandernas rätt till handledning är noga reglerad. Högskoleverket avslutar sitt omdöme om idéhistoria vid Umeå universitet med att "Det allmänna intrycket vi fått från vår läsning är också gott och inger tillförsikt inför framtiden"

För mer information eller intervju, kontakta gärna Lena Eskilsson, docent i idéhistoria och prefekt vid institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
tel 090- 786 62 65 e-post Lena.Eskilsson@idehist.umu.se

Högskoleverkets rapport 2008Idéhistoria och historia i Umeå får utmärkelsen "Framstående utbildningsmiljö" (2007)Idéhistoria vid Umeå universitet får toppbetyg av HSV (2005)

Redaktör: Helena Vejbrink