"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-01-18

Idéhistoria vid Umeå universitet får toppbetyg av HSV

NYHET Högskoleverkets utvärdering ger en mycket positiv beskrivning av idéhistoria i Umeå. Både grund- och forskarutbildning håller god kvalitet och att stämningen är god bland studenter och lärare.

– Det känns förstås väldigt roligt att få ett sådant utlåtande, säger Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för historiska studier. Men jag vet ju sen tidigare att ämnet har mycket duktiga lärare och forskare, intellektuellt och pedagogiskt nyfikna, och att det finns ett stort och gemensamt engagemang för att upprätthålla verksamhetens kvalitet.

Högskoleverkets bedömargrupp har granskat utbildningen i idéhistoria vid nio svenska lärosäten. Vad gäller ämnet vid Umeå universitet har gruppen fått ett mycket positivt intryck och man konstaterar att utbildningens kvalitet är hög: "Vårt intryck är att det råder en god stämning i Umeå – lärare och studenter verkade trivas." 

I utvärderingen konstateras vidare att de lärare som undervisar i idéhistoria är mycket kompetenta. Alla är disputerade och två professorer och en docent är verksamma i ämnet. Studenterna har för bedömarguppen beskrivit sina lärare som kunniga, engagerade, hjälpsamma och tillgängliga.

Bedömningsgruppen imponeras av hur många som de senaste åren disputerat i idéhistoria vid Umeå universitet. "De flesta disputerar efter 4–6 års studier, vilket är föredömligt raskt" skriver man och tolkar det som en indikation på god handledning. För att utveckla ämnet ytterligare rekommenderas bland annat större nationellt och internationellt samarbete samt en än mer strukturerad forskarutbildning.

HSV-rapporten framhåller att idéhistoria fyller en viktig funktion i svensk högre utbildning som ett bildningsämne. Så uppfattar man också att det fungerar vid Umeå universitet. Många läser idéhistoria före, parallellt med eller efter andra studier. Idéhistoria medverkar också med kurser i ett flertal utbildningar vid olika fakulteter.

För mer information eller intervju, kontakta gärna

Lena Eskilsson, prefekt vid institutionen för historiska studierE-post: lena.eskilsson@histstud.umu.se
Telefon: 090-786 62 65

Redaktör: Helena Vejbrink