"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-14

Idéhistoriker i gentekniknämnden

NYHET Jenny Eklöf, idéhistoriker vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, har av regeringen valts till ledamot av gentekniknämnden.

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som genom rådgivande verksamhet ska främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Nämnden är rådgivande instans till bl.a. regeringen, Jordbruksverket och Livsmedelsverket och har även till uppgift att följa och sprida kunskap om utvecklingen på genteknikområdet.

Jenny Eklöf disputerade hösten 2007 på avhandlingen Gene Technology at Stake: Swedish Governmental Commissions on the Border of Science and Politics, som i år även har utgivits på det tyska förlaget VDM Verlag.

Hon är för närvarande verksam som forskarassistent inom forskningsprogrammet "Framtidens drivmedel" och hon ingår också i arbetskommittén till forskningsområdet Vetenskaps-, teknik- och miljöstudier.

Redaktör: Carina Dahlberg