"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-10-07

Idéhistorikern Christer Nordlund utvald till nationellt spetsforskningsprogram

NYHET Christer Nordlund, docent i idéhistoria, har i hård konkurrens valts ut som en av de mest lovande yngre forskarna inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige. Han är en av sju personer som får forskartjänster inom Riksbankens jubileumsfonds elitsatsning Pro Futura II.

– Jag är förstås glad och tacksam! Det är ett fint betyg åt idéhistoria i Umeå, säger Christer Nordlund som inom programmet kommer att fortsätta sin forskning om endokrinologins vetenskapshistoria.

Vid en ceremoni i Kulturhuset kl 17.00 fredag 7 oktober offentliggjordes vilka sju forskare som får förmånen att ingå i Pro Futura II, ett spetsforskningsprogram för yngre lovande forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som innebär forskningfinansiering under minst fyra år inklusive vistelser i nationella och internationella spetsforskningsmiljöer.
– Jag kommer bland annat att studera utvecklingen av hormonpreparat mot ofrivillig barnlöshet mellan 1930 och 1976, berättar Christer Nordlund. Under samma period som vissa kvinnor tvångssteriliserades, behandlades sterila kvinnor med olika hormonpreparat som man trodde skulle göra dem fertila. Förväntningarna på hormonforskningen var mycket stora. Det intressanta är att det finns tydliga likheter mellan den tidens retorik kring hormoner och hormonterapi och det som idag sägs om gener och genterapi.

Nordlunds forskningsprojekt "Hormoner för livet" berör också en annan aktuell fråga i forskningsvärlden.
– Samverkan mellan akademi och industri är ju inget nytt. Den biomedicinska forskningen har alltid varit beroende av pengar från industrin och läkemedelsindustrin har varit lika beroende av forskningsresultaten. Idag pratar vi mycket om vikten av samverkan och mitt projekt kan bidra till förståelsen av det som pågår.

Christer Nordlund (f. 1970 i Örnsköldsvik) är fil dr och docent i idéhistoria vid institutionen för historiska studier, Umeå universitet. Hans forskningsintressen är vetenskapshistoria och miljöhistoria.

Nordlund disputerade i idéhistoria 2001 på den prisbelönta avhandlingen Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna 1860–1930. Sedan 2003 har han i olika delprojekt vid Umeå universitet och vid Cambridge University studerat hur forskningen om hormoner, hormonpreparat och hormonbehandlingar har motiverats, använts och debatterats för att därigenom ge en idéhistorisk bakgrund till den samtida debatten om "den nya biologin". Christer Nordlund var Hans Rausing-stipendiat vid Uppsala universitet 2003 och STINT-stipendiat vid Cambridge University 2004.

Pro Futura finansieras av Riksbankens jubileumsfond och är ett samarbete med STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning) och SCASSS (The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences). Som en av de utvalda forskarna i Pro Futura II får Christer Nordlund först och främst en fyraårig forskartjänst. I den ingår ett år vid SCASSS i Uppsala, ett nationellt institut för avancerad forskning inom samhällsvetenskap och humaniora, och ett år vid något väl ansett utländskt universitet som han själv väljer. Därefter finns dessutom möjlighet att få anslag för ytterligare tre års forskning. Dessutom disponerar han under hela perioden ett årligt anslag för konferensresor.

För intervju eller mer information kontakta gärna Christer Nordlund på tel 090-786 97 33, 070-363 53 56 eller e-post christer.nordlund@histstud.umu.se

Läs mer om Christer Nordlund och hans forskning: www.idesam.umu.se/om/personal/idehistoria/christer-nordlund/

Umeå universitet: www.umu.se
Riksbankens jubileumsfond: www.rj.se
SCASS: www.scasss.uu.se
STINT: www.stint.se

Högupplöst pressbild (jpg) finns att ladda ned via:
www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressbilder/

Redaktör: Helena Vejbrink