"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-11-05

Idéhistorisk studentuppsats om Pingströrelsen får stipendium

NYHET Pascal Andréasson, student i idéhistoria vid Umeå universitet, har blivit belönad med ett stipendium av Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne för uppsatsen "Pingströrelsen – en tyst pacifistisk folkrörelse".

Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne utlyser varje år tre stipendier till studenter som skrivit uppsatser på C- eller D-nivå vilka bidragit till kunskap inom demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, religionsfrihet och civilkurage. 

"I sin motivering skriver juryn: “Pascal Andréasson genomför i sin välskrivna text en noggrann diskursanalys av begrepp som nation, internationalism och föreställda politiska gemenskaper. Uppsatsen behandlar segerstedtska frågor; samvete, civilkurage, fred och försvar, yttrandefrihet och religionsfrihet.”
– Jag känner mig djupt hedrad och väldigt tacksam att ni vill hedra denna kandidatuppsats med ert pris, sa Pascal Andréasson vid stipendieutdelningen och höll ett intressant anförande om frikyrkans ofta bortglömda roll inom den svenska pacifismen."

Läs mer på webbsidan för Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne