"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-03-28

Idéseminarium om ett framtida Universum

NYHET Den 2 april klockan 13–14 arrangerar Umeå universitet och Akademiska Hus ett idéseminarium och en utställning om ett framtida Universum. Vid seminariet presenteras förslag från tre olika arkitektkontor. Syftet är att inspirera och samla in synpunkter från medarbetare och studenter.

Umeå universitet har som mål att utveckla miljöer som skapar möten för studenter, medarbetare och besökare.

­– Med sin placering mitt i hjärtat av universitetsområdet är Universum en naturlig entré till Umeå universitet och en viktig mötesplats. Med hjälp av förslag från arkitektkontor har vi nu påbörjat ett idéarbete och därför vill vi nu också samla in synpunkter från medarbetare och studenter, säger Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet.

Det var i fjol våras som Akademiska hus och Umeå universitet gav tre arkitektkontor i uppdrag att skissa på nya idéer om Universums framtid. Tankarna om utvecklingsbehoven uppstod i samband med att en placering av en centraliserad studentservice i Universum diskuterades. Det var tydligt att det fanns en stor outnyttjad potential i Universum – som handlade om mer än bara studentservice.

Målet med uppdraget till arkitektkontoren har varit att ta tillvara på Universums unika läge och se till att byggnadens fulla kapacitet kommer till användning.

– Ett konkret behov som Umeå universitet har är skrivsalar av hög klass. Genom att flytta skrivsalarna från Ålidbacken till Universum skulle vi även kunna använda skrivsalarna till andra ändamål, bland annat till undervisning, konferenser och som mötesplatser. Satsningen skulle kunna genomföras med ett oförändrat kostnadsläge för universitet, säger Richard Olsson, chef för Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet.

En utvärderingsgrupp har gått igenom förslagen från arkitektkontoren för att se vad som bäst kan tillgodose de behov som finns. Gruppen anser att det finns både styrkor och svagheter i arkitekternas förslag och vill nu fortsätta arbetet genom att samla in synpunkter från medarbetare och studenter. För Umeå universitets räkning medverkar Richard Olsson, och Lena Bohlin, chef för Universitetsservice, i utvärderingsgruppen. Studentrepresentant är Linus Lundström, ordförande i Umeå studentkår. Uppdraget till arkitektbyråerna är en förutsättningslös idétävling utan åtaganden om fortsättning.

Program 2 april

Plats: hörsal A, Samhällsvetarhuset

13.00 Betydelsen av miljöer vid Umeå universitet
Lena Gustafsson, rektor vid Umeå universitet

Från idé till skisser
David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region Norr

Presentation av arkitektkontorens förslag
Ingrid Gustafsson, arkitekturråd, Akademiska Hus

Diskussion

Fortsatt process
Richard Olsson, chef, Lokalförsörjningsenheten vid Umeå universitet

14.00 Utställning med arkitektkontorens förslag

Redaktör: Karin Wikman