"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-01-26

Idrott på lek och allvar

NYHET Jonny Hjelm, professor vid institutionen institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, påbörjade 2008 ett forskningsprojekt om den så kallade tävlingsidrotten. Han publicerar idag en artikel på idrottsforum.org, där han bland annat granskar ett antal idrottsvetenskapliga avhandlingar.

"Frågan om samspelet mellan satsningar på och förekomsten av elit respektive bredd inom idrottens praktik har tröskats i åratal, här i Sverige liksom i andra länder och i den internationella debatten. Skälet till dess ständiga aktualitet är att den ena eller den andra uppfattningen i frågan fått legitimera politiska beslut om ekonomiska satsningar på den ena eller andra formen av idrottsutövande."

Läs Jonny Hjelms artikel på Idrottsforum.org

Redaktör: Per Melander