"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-08

Idrottsforskare i Umeå beviljas forskningsanslag från FORTE

NYHET Projektet ”Högintensiv intervall träning för äldre personer – en HIT? har beviljats 4,6 miljoner från Forte.

Projektet ” Högintensiv intervall träning för äldre personer – en HIT?” är en fortsättning på det tidigare projekt som har stöttats av Idrottshögskolan i form av medfinansiering av CIF anslag samt FoU-publiceringsmedel.

Huvudsökande är professor Erik Rosendahl, inst. för samhällsmedicin och rehabilitering och medsökanden är Carl-Johan Boraxbekk inst. för strålningsvetenskaper, Nina Lindelöf inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Mattias Hedlund  inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Maria Wiklund inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Bengt Johansson  inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Projektet beviljades 4 600 000 kr.