"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-23

Idrottsforskare i Umeå delaktiga i EU-projekt

NYHET INAMOS (Integration of Newly Arrived Migrants through Organised Sport - From European Policy to Local Sports Club Practice) är ett EU-projekt finansierat av Erasmus+ som ska studera idrottsorganisationers roll och funktion i arbetet med att integrera nyanlända migranter.

Projektets bakgrund är flyktingkrisen 2015 som utlöste stora migrationsströmmar och som ledde till att många europeiska länder tog emot stora grupper av flyktingar. I de flesta länder gavs civilsamhället ansvar och resurser för att vara behjälpliga i mottagningen och idrotten som civilsamhällesorganisation sågs som en viktig aktör i det arbetet.

I projektet deltar forskare från sju länder (Australien, Danmark, Kanada, Norge, Sverige, Schweiz och Tyskland) som tillsammans ska studera och jämföra de strategier som används i de olika länderna, hur de omsätts i praktiken av idrottsföreningar, samt hur detta arbete i slutänden tas emot av och fungerar för målgruppen. Projektet har en budget på ca 4 miljoner kronor och löper 2020–2022.

Josef Fahlén och Cecilia Stenling, vid Pedagogiska institutionen och forskare inom Idrottshögskolans nätverk, genomför analyserna av Sveriges flyktingmottagande och den svenska idrottsrörelsens deltagande i detta. Dessutom är de ansvariga för de jämförande analyser som ska göras av de olika ländernas politiska styrning, beslutskedjor samt fördelning av mandat och resurser.

Mer information om projektet.

Kontaktuppgifter

Vid frågor är du välkommen att vända dig till Josef Fahlén, josef.fahlen@umu.se, eller till Cecilia Stenling, cecilia.stenling@umu.se.