Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 07 okt, 2016

Idrottsforskare tilldelas 1,6 miljoner i forskningsmedel

NYHET Andreas Hult, forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, tilldelas 1,6 miljoner från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, för sitt forskningsprojekt "Hur länge kan man arbeta? – Arbetsförmåga och tidpunkt för pensionsuttag i en åldrande befolkning".

Andreas Hult, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, har fått beviljade medel för att undersöka faktorer vilka påverkar arbetsförmågan hos äldre genom en omfattande hälsoundersökning av 4000 stycken 70-åriga män och kvinnor boende i Umeå kommun (the Healthy Ageing Initiative).

Den insamlade informationen kommer även att jämföras mot tidigare genomförda hälsoundersökningar vilket ger longitudinell hälsodata under en 30-års period. Tillsammans med uppgifter om tid för pension, medicinska diagnoser samt uppgifter om medicinering ges möjligheten att detaljerat beskriva faktorer vilka påverkar arbetsförmågan hos äldre. Stort fokus kommer att ligga på att objektivt mäta och utvärdera förändringar i fysisk aktivitet/kapacitet i relation till tidpunkt för pension

Läs mer: Nästan 37 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

Redaktör: Anna-Karin Eriksson