"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-11-30

Idrottsforskare vid Umeå universitet tilldelas CIF-medel

NYHET Styrelsen för Centrum för Idrottsforskning (CIF) har beslutat fördela 2 833 000 kr i forskningsbidrag till idrottsforskare vid Umeå universitet under 2024.

I

Centrum för idrottsforsknings styrelse har beslutat fördela 24 miljoner kronor till svensk idrottsforskning under 2024. Bidrag går till forskningsprojekt, tjänster samt stöd till organisationer och nätverk.

Projektbidrag 2024

Följande forskare vid Umeå universitet har beviljats CIFs forskningsbidrag under 2024:

Ludvig Backman, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Betydelsen myoblaster vid läkning av bindvävnad, beviljas 310 000 kr.

Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Röreslekontroll, ledkänsla, rädsla och hjärnaktivitet hos idrottare med/utan främre korsbandsskada, beviljas 500 000 kr.

Louise Davis, Institutionen för psykologi
Utveckling och validering av mätinstrument: Den trygga basen - föräldrastöd inom barnidrott, beviljas 340 000 kr.

Oscar Bergens, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Digital träning för bättre balans - i samskapande med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, beviljas 130 000 kr.

Andreas Stenling, Institutionen för psykologi
Behandling av mild till måttlig depression och ångest bland idrottare, beviljas 353 000 kr.

Se alla beviljade ansökningar

Postdok stöd

Följande forskare vid Umeå universitet har beviljats Postdok:

Andrew Strong, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Betydelsen av uppmärksamhetsfokus för knäkontroll och hjärnaktivitet efter främre korsbandsskada, beviljas 650 000 kr.

Jonas Markström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Kognition, rörelsekontroll och hopptester med multi-tasking efter främre korsbandsskada - 2 år, beviljas 550 000 kr.

Se alla beviljade postdok-tjänster

Idrottshögskolan gratulerar alla som fått forskningsmedel!