"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-02

Idrottsforskare vid Umeå universitet tilldelas CIF-medel

NYHET Styrelsen för Centrum för Idrottsforskning (CIF) har tagit beslut om tilldelning av forskningsmedel för år 2022. Sammanlagt tilldelas forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk 3 229 500 kr.

Text: Anna-Karin Eriksson

CIF:s styrelse har på sitt styrelsemöte den 30 november beslutat om tilldelning av projekt, tjänster och stöd till organisationer för år 2022. Följande forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk har beviljats CIF-medel.

Projektbidrag:

Louise Davis, Institutionen för psykologi.
Projekt: Öka föräldrars delaktighet inom ungdomsidrott: Dags för ett alternativt perspektiv.

Paul Davis, Institutionen för psykologi.
Projekt: Validering av observationsverktyget Assessment of Coach Emotions-Swedish (ACE-S).

Agneta Hörnell, institutionen för kost- och måltidsvetenskap.
Projekt: Vad, när och varför? Betydelsen av mat, måltider och kosttillskott för elitidrottselever.

Ludvig Backman, Institutionen för Integrativ medicinsk biologi.
Projekt: Betydelsen av myoblaster vid läkning av bindvävnad.

Giannopoulos Antonios, Institutionen för integrativ medicinsk biologi.
Projekt: Belastningsinducerad remodellering av senvävnad: IGF1 medierad signalering?

Charlotte Häger, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Projekt: Rörelsekontroll, ledkänsla, rädsla och hjärnaktivitet hos idrottare med/utan främre korsbandsskada.

Post dok bidrag:

Cecilia Stenling, Pedagogiska institutionen.
Projekt: Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument.

Louise Davis, Institutionen för psykologi.
Projekt: Fuelling high quality coach-athlete relationships: Implementing and evaluating COMPASS based training.

Anna Cronström, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Projekt: Sensorimotor function as predictor for graft rupture after ACL reconstruction: A multicenter study.

Organisationsbidrag:

Michael Svensson, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Sektionen för Idrottsfysiologi, ny sektion inom SFAIM.

Stefan Holmström, Institutionen för psykologi.
Svensk idrottspsykologisk förening (SIPF).

 

Idrottshögskolan gratulerar alla som fått forskningsmedel!