"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-16

Idrottshögskolan satsar medel på forskning inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Idrottshögskolan (IH) vid Umeå Universitet satsar resurser för att stimulera idrottsforskare till interdisciplinär forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Utlysningen av medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta tvärvetenskapliga forskningsansökningar som syftar till att söka extern finansiering överstigande 3 miljoner kronor.

Under hösten 2013 beslutade idrottshögskolans styrelse att avsätta 500 000 kr för att stimulera idrottsforskare till interdisciplinär forskning.

Denna utlysning är en del av IHs satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta tvärvetenskapliga forskningsansökningar som syftar till att söka extern finansiering överstigande totalt 3 miljoner koronor. Tvärvetenskaplighet definieras som olika examensområden och projektet ska innehålla minst två examensområdetn.

Behörig att ansöka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå Universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare.

IH kommer att stödja ansökningar med minst 50 000 kr/ansökan. Sista ansökningsdag är 18 augusti. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF-dokument till Taru Tervo.

Idrottshögskolans utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar.

Redaktör: Anna-Karin Eriksson