"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-15

Idrottshögskolan siktar framåt

NYHET Idrottshögskolans dag arrangerades den 14/11 för alla anställda vid Umeå Universitet som har någon form av koppling till Idrottshögskolan. Genom arrangemanget vill idrottshögskolan bl.a. informera och inspirera till samverkan.

Idrottshögskolans dag vänder sig till alla anställda på Umeå Universitet som har någon form av koppling till Idrottshögskolan, t.ex. Idrottshögskolans styrelsemedlemmar, medlemmar i utbildningsrådet samt forskningsrådet, idrottsforskare, lärare som undervisar inom idrottsområdet samt kansli personal vid Idrottshögskolan.

Marianne Sommarin, vice rektor för Umeå universitet och Idrottshögskolans ordförande, inledde Idrottshögskolans dag. Grundtanken med dagen är att att sprida information om Idrottshögskolan, ge förutsättningar till samverkan och skapa gemenskap bland alla inom UmU som i olika former är kopplade till Idrottshögskolans verksamhet.

Inspirerande föreläsare
Gästföreläsare Stefan Södrefjäll, fil.dr i psykologi och delägare för Ledarskapscenter gav en uppskattad inspirationsföreläsning om "Varför gör vi som vi gör?". Olika motivationskrafter får oss att prestera och känna välbefinnande.

Tor Söderström och Pernilla Eriksson, föreståndare respektive biträdande föreståndare för Idrottshögskolan, informerade om Idrottshögskolans vision, vart vi står i dag och vart vi vill nå.

Kent Lindahl, avdelningschef elitidrott och utbildning vid Riksidrottsförbundet, informerade om den nationella modellen för Riksidrottsuniversitet (RIU) och hur arbetet fortskrider.

Dagen avslutades med några ord från Rektor Lena Gustafsson. Lena hoppas på fortsatt utveckling av Idrottshögskolans verksamhet och ser framemot vidare samarbete. Rektor anser att Idrottshögskolan har goda förutsättningar för att lyckas med sin vision. Idrottshögskolan har siktet framåt!

Redaktör: Anna-Karin Eriksson