"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-07

Idrottshögskolan välkomnar tekniska och naturvetenskapliga aspekter på idrott

NYHET Idrottshögskolan är en centrumbildning för den idrottsrelaterade verksamheten vid Umeå universitet. Två forskare från teknisk-naturvetenskaplig fakultet är i dag anknutna till forskarnätverket, men Idrottshögskolan hoppas på fler.

Med sina 800 idrottsstudenter och 250 elitidrottsstudenter, från 30 olika idrotter spridda på 50 olika utbildningar, är Umeå universitet det största idrottsuniversitetet i landet.

– Dessutom är 44 idrottsforskare och 16 idrottsdoktorander, spridda på olika institutioner vid universitetet knutna till Idrottshögskolan, säger Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare för Idrottshögskolan.

Idrottshögskolans huvuduppdrag är att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Samhällsvetenskapliga fakulteten är värdfakultet och föreståndare är Tor Söderström.

Fakultetsövergripande organisation

Pernilla Eriksson är biträdande föreståndare för Idrottshögskolan som har sitt kansli på IKSU.

Idrottshögskolans arbete leds av en styrelse bestående av ledamöter från universitetets fyra fakulteter, lärarhögskolan och externa representanter. Ordförande är vicerektor Marianne Sommarin. Representant i styrelsen från teknisk-naturvetenskaplig fakultet är professor Jun Yu, institutionen för matematik och matematisk statistik.

Forskningsrådets uppgift är att stimulera och maximalt tillvarata den idrottsvetenskapliga forskningen vid universitetet. Rådet vill gärna stimulera till tvärvetenskaplig forskning inom fältet. Representant i rådet från teknisk-naturvetenskaplig fakultet är Henrik Antti, professor vid kemiska institutionen.

Utbildningsrådet vid Idrottshögskolan finns som resurs när utbildningsprogram och -kurser inom idrottsområdet bildas eller ombildas. Rådet ska även finnas till om ett stöd för den interdisciplinära samverkan som präglar Idrottshögskolans verksamhet. Susanne Vikström och Fredrik Georgsson, båda utbildningsledare vid kansliet för teknik och naturvetenskap, är adjungerade ledamöter i detta råd.

Nätverk idrottsrelaterad forskning

Två av teknisk-naturvetenskapliga forskare är i dag anknutna till forskningsnätverket: Henrik Antti och Jun Yu.

– Än finns inga TekNat-doktorander som är anknutna till Idrottshögskolan men vi välkomnar och hoppas att det kan bli fler naturvetare och teknologer som vill anknyta sig till vårt forskningsnätverk, säger Pernilla Eriksson.

Med jämna mellanrum (tre gånger per termin) presenteras aktuell forskning vid ”Idrottsluncher” på IKSU i form av populärvetenskapliga föredrag.

– Det brukar vara fullsatta tillställningar. Idrottsrelaterade frågor intresserar många!

Idrott och akademi - tänk Umeå!

Under hösten 2015 utsågs Umeå universitet som ett av tre Riksidrottsuniversitet i Sverige där forskning och utbildning ska lyfta idrotten.

Vad innebär detta?

– Det medför att vi är med och bidrar till att stärka och utveckla Svensk idrott genom att idrotten och akademin närmar sig varandra.  På ett Riksidrottsuniversitet ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära idrottsforskning bidra till att stärka Svensk idrott, säger Pernilla Eriksson.

Det är också en kvalitetsstämpel som kan användas för att marknadsföra idrottsstaden Umeå.

Mer information:

Idrottshögskolans hemsida

Program Idrottsluncher vårterminen 2016

Redaktör: Ingrid Söderbergh