"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-11-27

Idrottshögskolan utlyser medel inom det idrottsvetenskapliga området

NYHET Utlysningarna är en del i Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierad till Umeå universitet har möjlighet att söka. Forskare som har mer än 50% forskningstid prioriteras lägre.

Idrottshögskolans styrelse beslutade 2018-10-26 att avsätta resurser för forskningsaktiviteter under år 2019. Tre utlysningar

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

I denna utlysning avsätts 600 000 kr för att stimulera forskare till idrottsvetenskaplig forskning. Medel beviljas för att skriva idrottsrelevanta forskningsansökningar som syftar till att söka betydande extern finansiering från VR/EU/Forte/Vinnova/Wallenbergstiftelserna eller liknande forskningsråd. Medel beviljas inte för projektansökningar som tidigare erhållit finansiellt stöd från Idrottshögskolan för samma ändamål.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2019. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Tove Mårs, Idrottshögskolan.

Utlysning av medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

I denna utlysning avsätts 600 000 kr för att stimulera idrottsforskare till vetenskaplig publicering. Idrottshögskolan utdelar stöd till forskare som vill publicera sig i internationella tidskrifter på redan insamlad data/empiriskt material.

Om den sökande tilldelats resurser tidigare inom någon av Idrottshögskolans utlysningar skall dessa vara avrapporterade med godkänd slutredovisning för att medel i denna utlysning ska kunna sökas.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2019. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Tove Mårs, Idrottshögskolan.

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området

Utlysning av initieringsmedel för att söka CIF stöd för praktiknära idrottsforskning

I denna utlysning avsätts 500 000 kr för att stimulera forskare till praktiknära idrottsforskning. Medel beviljas för att skriva praktiknära forskningsansökningar till Centrum för idrottsforskning, CIF, som är medlem i Riksidrottsförbundet. Idrottshögskolan avser att finansiera forskningsprojekt som kan bidra till kunskap och utveckling av idrott i Sverige.

Medel beviljas inte till projektansökningar som tidigare erhållit finansiellt stöd från Idrottshögskolan för samma ändamål.

Sista ansökningsdag är den 15 januari 2019. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas. Ansökan skickas som PDF till Tove Mårs.

Utlysning av initieringsmedel för att söka CIF stöd för praktiknära idrottsforskning.

Vid frågor välkomna att kontakta:

Taru Tervo, forskningssamordnare, Idrottshögskolan.