"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-28

Idrottslabb i världsklass på gång

NYHET Nu byggs ett idrottslabb av sällan skådat slag vid idrottsmedicinska enheten, lokaliserad i Iksu Sportcenters lokaler. Labbet blir en resurs för såväl utbildning och forskning som för samverkan med t.ex idrottsrörelsen.

Bakom det unika idrottslabbet ligger Michael Svensson, universitetslektor och idrottsfysiolog vid idrottsmedicinska enheten.
– En dröm kommer att gå i uppfyllelse när idrottslabbet invigs i vinter. Här kommer att finnas den allra senaste utrustningen för avancerade mätningar vid fystester, allt på en yta av cirka 400 kvadratmeter mitt i Iksu Sportcenter.

Labbet byggs för både utbildning och forskning samt givetvis för samverkan med samhället och idrotten utanför universitetet, inleder Michael Svensson, som kläckte idén med ett högkvalitativt idrottslabb för cirka tre år sedan och har allt sedan dess arbetat hårt för att förverkliga denna idé.
– Det har varit och är en spännande process som sträcker sig alltifrån fundraising, arbete med arkitekten, elektriker, ventilationsexperten, golvläggare och snickare till sköta upphandling av utrustning och hålla föredrag på olika institutioner i syfte att väcka intresse till samarbete över institutions- och fakultetsgränserna kopplat till utveckling av utbildningsaktiviteter i idrottslabbet.

Tre funktioner

Idrottslabbet, som officiellt invigs i december eller januari, ska fylla dessa tre funktioner:

  • Det primära syftet är undervisning i tillämpade moment, genom laborationer med fysiska mätningar. Här ska de teoretiska kunskaperna hos studenterna omsättas i praktisk handling och kritisk analys. Målet är att erbjuda studenterna på de idrottsinriktade programmen och kurserna en utbildning i världsklass. Michael ser även en stor potential i att utveckla samarbetsprojekt med lärare utanför de traditionella idrottsrelaterade utbildningarna där fysisk arbetsbelastning i olika former kan användas som ett modellsystem. Det kan gälla mätningar och tillämpningar inom matematik, fysisk, elektronik, psykologi, informatik, datavetenskap, molekylärbiologi och kemi som inte är direkt idrottsrelaterade.
  • Forskningsplattform som på sikt kan utvecklas till ett så kallat core facility (det vill säga fakultetsgemensam forskningsresurs), för fysiska mätningar. Forskare inom och utanför Umeå universitet ska kunna vända sig till idrottslabbet för kompetensstöd och hjälp med fysiska mätningar av hel- och delkroppsfunktioner, rörelseanalys, biomekanik, muskelstyrka och undersökningar på ämnesomsättningen under fysisk arbetsbelastning och effekter av träning.
  • Utveckling av den s.k. tredje uppgiften, det vill säga samverkan med näringsliv och samhälle. För idrottslabbets del kommer detta främst att handla om utvecklingsprojekt och fysiska tester för idrottsrörelsen.

Sverige efter

– Om man tittar på hur det ser ut i våra grannländer så ligger Sverige en hel del efter när det gäller kunskapsutbytet mellan idrottsrörelsen och högskolan. Det finns även idéer kopplade till produktutveckling i samarbete med företag, med fokus på utveckling av varor och tjänster inom idrott och hälsa.

I idrottslabbet kommer man enkelt uttryckt att kunna utföra diverse olika avancerade fysiska mätningar relaterade till uthållighet, styrka och rörelseanalys.
– Vi kommer att utföra analyser och studier på ”konditionsstatus” och ämnesomsättning, till exempel kroppens förmåga att transportera och omsätta syre, andningsmönster, hjärtrytm, kapaciteten att omsätta kolhydrater och fett, i vila och under olika former av fysiskt arbete.

Vidare kommer vi att utföra biomekaniska mätningar för analyser av samband mellan teknik, muskelstyrka, kraftutveckling och specifika rörelsemönster, förklarar Michael Svensson.

EMG och rörelseanalys

Muskulaturens aktiveringsmönster i olika rörelser och delmoment, kommer att studeras med hjälp av att kombinera mätningar av muskulaturens elektriska spänningsförändringar (EMG) och rörelseanalys med hjälp av höghastighetskameror och avancerad programvara för bildanalys.

Funktionell anatomi, teknik, kraftutveckling och uthållighet är nyckelord i de integrerade mätningar som kommer att appliceras i olika teststationer i labbet.

Vid idrottsmedicinska enheten finns idag spetskompetens inom idrottsskador och behandling, benskörhet och skelettets biologi i relation till fysisk träning och inaktivitet, sensmärta och behandling, träningseffekter på muskelfunktion och ämnesomsättning, träning för barn, idrottsnutrition och könsrelaterade skillnader i träningssvaret. Denna spetskompetens är en fantastisk tillgång för vidare utveckling av idrottslabbet och dessutom kommer 2–3 nya lektorer/adjunkter att anställas inom kort.

Så här sammanfattar Michael Svensson, som tillsammans med kollegorna professor Karin Henriksson Larsén och adjunkten Tom Pietilä arbetar med uppbyggandet av idrottslabbet, sin idé och vision i nuläget:
– Målet med idrottslabbet är framför allt att ge våra studenter bästa möjliga förutsättningar för att utveckla sina teoretiska och praktiska kunskaper samt det kritiska tänkandet för att få goda verktyg till nytta för den kommande yrkesverksamheten eller vidare studier.

Invigning på löpband

Han hoppas på deltagande av välkända elitidrottare vid den formella invigningen. Då kommer besökarna bland annat att få se tester på längdskidåkare som åker rullskidor på ett stort löpband som har en maxhastighet över 50 km/timme. Under en sådan test kan man studera tekniken med rörelseanalyssystem, kraftutveckling, syreupptagning, kolhydrat- och fettförbränning, uthållighet, mjölksyranivån, andningsmönster, hjärtfrekvens och olika muskelgruppers aktiveringsmönster.

Michael Svensson följer dagligen hantverkarnas arbete med att bygga upp idrottslabbet. Inte ens en stor översvämning i somras, då hela det nylagda golvet vattenskadades, har dämpat hans entusiasm. Men så är han också medeldistanslöpare från Norrbotten i grunden. – Utan Lena Sandlin, utvecklingsledare vid Umeå centrum för idrottsvetenskap, hade dock inte idrottslabbet blivit verklighet, avslutar han.
Aktum återkommer vid invigningen.

Redaktör: Stefan Lybeck