"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-19

Idrottslaboratoriet vid Umeå universitet uppmärksammas i affärstidningen Näringsliv

NYHET Idrottslaboratoriet vid Umeå universitet är en mötesplats för såväl studenter, forskare och organisationer som vill driva forskning och utveckling av produkter och tjänster inom idrott och hälsa. Affärstidningen Näringsliv har besökt Idrottslaboratoriet och uppmärksammat två pågående projekt, Healthy Ageing Initiative samt PHIBRA (PHysical Influences in Brain in Aging), som fokuserar på åldrandet och hur vi människor kan fortsätta hålla oss hälsosamma även på äldre dagar.

Idrottslaboratoriet har börjat sin resa från Idrottsmedicinska enhetens interna laboratorium till att bli en profilerad core facility för hela universitetet och dess omgivande miljö. I dag finns utrustning och kompetens som gör det möjligt att erbjuda och utföra tester inom väldigt många olika fält. Utöver tester bedrivs såväl undervisning, främst till studenter på grundutbildningsnivå, samt forskning i Idrottslaboratoriet. I dagsläget bedrivs flera olika forskningsprojekt av forskare inom Idrottshögskolans nätverk samt från Västerbottens läns landsting. Två av de projekt som nyligen uppmärksammats av affärstidningen Näringsliv är forskningsprojekten Healthy Ageing Initiative och PHIBRA.

Healthy Ageing Initiative

I dag blir befolkningen i Europa allt äldre och en viktig fråga blir hur vi kan skapa förutsättningar för att fler får vara friska och aktiva längre upp i åldrarna. I dagens samhälle ökar stillasittande beteende och fysisk inaktivitet. Det bidrar till en ökad negativ förekomst av vällevnadssjukdomar såsom högt blodtryck, blodsocker och övervikt. En framtida utmaning är att hitta strategier och verktyg för att bibehålla en hög livskvalitet under ålderdomen. Vid Umeå universitet bedrivs projektet Healthy Ageing Initiative som fokuserar på ett hälsosamt åldrande och äldres välbefinnande. Projektet genomför hälsoundersökningar på alla 70-åringar inom Umeå kommun, samtliga erbjuds sedan råd kring hur de kan jobba för att nå en ännu bättre hälsostatus. De 70-åringar som ingår i projektet följs upp efter såväl sex månader som efter fem år.

PHIBRA

Forskningsprojektet PHIBRA studerar fysisk aktivitet och hjärnas funktioner. Projektet undersöker dopaminsystemet och vilka effekter i relation till träning det ger äldre människor. Projektet syftar till att förstå hur ökad fysisk aktivitet kan påverka flera åtgärder av hjärnans funktion. Flera studier har visat att fysisk träning har positiva effekter på mentala förmågor som minneskapacitet, men lite är i dagsläget känt om varför och hur det fungerar.

PHIBRA projektet  involverar 60 personer i åldern 65-79 år. Deltagarna tränar tre gånger i veckan genom att ta en rask promenad, cykling eller joggingturer under sex månader och resultaten jämförs med en kontrollgrupp som tränar balans och stabilitet.  De första resultaten kommer att analyseras under våren 2016. 

Läs reportaget i Affärstidningen Näringsliv

Redaktör: Anna-Karin Eriksson