"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-08

Idrottsstudenter mötte normbrytande ledare

NYHET Alexandra Nordh från Västerbottens fotbollsförbund och Girls in Sport besökte i dagarna studenter på Idrottsvetenskapliga programmet under kursen Strategiskt ledarskap.

Alexandra Nord berättade om sina erfarenheter av att arbeta ideellt som ung ledare inom en idrottsförening, som fotbollstränare och som ordförande i en fotbollskommitté, men också av att arbeta som ledamot i en styrelse i ett distriktsförbund inom fotboll. Trots att hon bara är 24 år gammal har hon en mångårig ledarerfarenhet.


Alexandra gav studenterna, på kursen Strategiskt ledarskap, en levande bild som stämmer med teorierna de läst om, hur kvinnor som ledare på alla nivåer riskerar att bli fördomsfullt bemötta, särskilt av män i en mansdominerad idrott. Föreläsningen visade på betydelsen av att kvinnor som vill ta ansvar ges mandat och bemöts med tillit och respekt i sin roll som ledare, vilket inte alltid är fallet.

- Föreläsningen tydliggjorde hur viktigt det är att utarbeta strategier, så att fler kvinnor tillfrågas och rekryteras till ansvarspositioner inom idrotten för att förändra normen om att ledaren är en man, vilket våra studenter arbetar med, förklarar Inger Eliasson som är lärare på kursen.

Alexandra Nordh visade samtidigt en hoppfullhet om förändring av mäns beteenden, men sade sig vara särskilt stolt över de upplevelser hon ger barn och ungdomar som hon tränar och leder i fotboll. Förhoppningen är att de möter en framtid där det anses normalt och viktigt med kvinnor i ledarpositioner.