"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-09-23 Uppdaterad: 2023-04-13, 15:10

IHBI-lab

NYHET Weizhuo Lu, Thomas Olofsson, Kailun Feng and Chanachok Chokwitthaya på Institutionen för tillämpad fysik och elektronik erhåller 3.3 miljoner kronor av Energimyndigheten. Så vitt vi vet så är projektet unikt i ansatsen att med hjälp av laborativa experiment utforska interaktionen mellan energianvändning, energieffektiviserande åtgärder och de boendes beteende på Intelligent Human Buildings Interactions Lab (IHBI).

Text: Catharina Åhgren

Många studier fokuserar enbart på hur energieffektiviserande åtgärder (EEMs) påverkar bygganden utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka de boendes beteende. Konsekvens blir att modelleringen och analysen av interaktionen mellan EEMs och boendes beteende bristfälligt återspeglar den boendecentrerad energieffektiviteten.

Det övergripande syftet med forskningen är att förbättra kunskapen om interaktionen mellan människa och byggnad genom att interaktivt utforska scenarier med möjliga energieffektiviserande åtgärder och energirelaterade boendebeteenden. Det skall åstadkommas genom att:

1. Identifiera boendes beteende baserat på olika energieffektiviserande åtgärder i labbet för interaktionen mellan människor och byggnader

2. Kvantifiera hur alternativa beteenden påverkar energianvändningen för att skapa bättre förståelse om de boendes roll i energisparandet

3. Stödja energibesparande beteenden i en immersive, informativ och mycket engagerande miljö för att skapa varaktig beteendeförändring

Projektet kommer att informera de boende om energiresultaten av deras beteenden. Den boende kan förstå varför man gör det, det vill säga IHBI-labbet låter de testa alternativa beteenden och hur deras beteenden är relaterade till energiförbrukningen.