"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-12-20

IKC vetenskapliga priser 2021

NYHET Styrgruppen för Innebandyns kompetenscentrum (IKC) i Umeå har delat ut priser för bästa magisteruppsats 2021 respektive bästa kandidatuppsats 2021.

Text: Anna-Karin Eriksson

Uppsatserna är granskade och bedömda av en jury, bestående av IKCs styrgruppsmedlemmar, utifrån uppsatsernas intresse och relevans för svensk innebandy samt vetenskaplig kvalitet.

Bästa magisteruppsats 2021

IKCs vetenskapliga pris, motsvarande 10 000 kr, tilldelas Malin Andersson för bästa magisteruppsats 2021med titeln ”Folksporten för alla - alltid. Svenska innebandys inkluderingsresa”.

Malin Andersson ar skrivit en gedigen, kritiskt analyserande och välskriven uppsats som håller en hög vetenskaplig nivå. Uppsatsens ämne är dagsaktuellt för Svenska Innebandyförbundet och hela innebandyrörelsen. Resultaten av studien kommer att tillämpas i anslutning till den paraintegreringsprocess som innebandyn har påbörjat. Uppsatsen är magisteruppsats i pedagogik och skriven vid Umeå universitet.

Bästa Kandidatuppsats 2021

IKCs vetenskapliga pris, motsvarande 5 000 kr, för bästa kandidatuppsats 2021  tilldelas Hanna Eriksson och Casper Hällström, vid Gymnastik och -idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, med titeln ”Idrottspsykologi i tränarutbildningen inom innebandy. En kartläggning över hur innebandytränare för barn och ungdomar använder Self-Determination Theory i praktiken”.

Uppsatsen är välskriven, har en god struktur och ett utvecklat vetenskapligt språk. Uppsatsen ger ett fint kunskapsbidrag till det pågående arbetet med ramverket ”Svensk Innebandys Utvecklingsmodell i Praktiken.” Uppsatsen är skriven i ämneslärarprogrammet med inriktning mot specialidrott vid GIH.

Priserna kommer att delas ut under våren 2022 vid lämpligt arrangemang.

För mer information kontakta

Taru Tervo, forskningssamordnare IKC

Anders Jonsson, utvecklingschef, Svenska innebandyförbundet