"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-01-14

IKC vetenskapligt pris

NYHET Innebandyns kompetenscentrum i Umeå (IKC) delar ut två vetenskapliga priser hösten 2021, 10 000 kr för bästa magister/masteruppsats och 5000 kr för bästa kandidatuppsats. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2021.

Vinnarna utses av en jury som består av styrgruppsmedlemmar för IKC. De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

  • Uppsatsens intresse och relevans för Svensk Innebandy
  • Vetenskaplig kvalité

För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen, vara skriven på kandidat- eller magister-/master nivå samt omfatta minst 15 respektive 30 högskolepoäng. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden våren 2020 – hösten 2021.

Två vetenskapliga priser delas ut, ett på 10 000 kr för magister-/mastersnivå och ett på 5 000 kr för kandidatnivå. Pengarna får användas till valfritt ändamål. Uppsatserna som får utmärkelserna publiceras på IKC:s hemsida och på Svenska innebandyförbundets hemsida.

Ansökningsförfarande

Bifoga den färdiga uppsatsen samt namnet på det universitet eller den högskola där du har skrivit uppsatsen. Ange program och inriktning samt namn och kontaktuppgifter till handledaren. Uppge även dina kontaktuppgifter, dvs. ditt namn, adress, e-post och mobilnummer.

Skicka uppsatsen och de efterfrågade uppgifterna till taru.tervo@umu.se senast 1:a oktober 2021, märk mailet med ”Vetenskapligt pris IKC”.

Välkommen att kontakta

Taru Tervo
Forskningssamordnare
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 94