"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-18

IKC:s vetenskapliga stipendier 2019

NYHET Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut två uppsatsstipendier hösten 2019. 10 000 kr för bästa magister-/masteruppsats och 5000 kr för bästa kandidatuppsats. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2019. Vinnaren utses av en jury som består av styrgruppsmedlemmar för IKC.

De bedömer uppsatserna utifrån följande kriterier:

• Uppsatsens intresse och relevans för Svensk Innebandy
• Vetenskaplig kvalitet

För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen, vara skriven på kandidat- eller magister-/masternivå samt omfatta minst 15 resp. 30 högskolepoäng. Uppsatsen ska vara godkänd under perioden hösten 2018–våren 2019.

Två uppsatsstipendier delas ut: ett på 10 000 kr för magister-/masternivå och ett på 5 000 kr för kandidatnivå. Pengarna får användas till valfritt ändamål. Uppsatserna som får utmärkelserna publiceras på IKC:s hemsida och på Svenska innebandyförbundets hemsida.

Ansökningsförfarande

Bifoga den färdiga uppsatsen samt namnet på det universitet eller den högskola där du har skrivit uppsatsen. Ange program och inriktning samt namn och kontaktuppgifter till handledaren. Vi behöver såklart även ditt namn, adress, e-post och mobilnummer.
Skicka uppsatsen och efterfrågade uppgifter till taru.tervo@umu.se senast 16 augusti. Märk mejlet med "Stipendieansökan IKC". Taru Tervo är forskningssamordnare på IKC vid Idrottshögskolan.

Välkommen med din ansökan!