"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-02-19

IKT-coach stöttar i tekniska och pedagogiska frågor

NYHET Allt fler nätbaserade utbildningar och en ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi – IKT – ökar behovet av stöd i pedagogiska och tekniska frågor. Humanistisk fakultet har anställt Satish Patel som IKT-coach för lärare och personal.

Satish Patel erbjuder individuell handledning i informations- och kommunikationsteknik, IKT, vid Humfak.
Foto: Mikael Lundgren

Satish Patel fungerar som stöd för humanistisk fakultets lärare och personal i tekniska och pedagogiska frågor som rör nätutbildningar och nätstödda campus- och distansutbildningar. Genom individuell handledning och rådgivning samt seminarier och kurser får lärare och personal lära mer om IKT och hur den kan tillämpas i undervisningen. – Inom humanistisk fakultet är nätbaserade utbildningar den utbildningsform som växer snabbast, säger Maria Löfgren, utbildningsledare vid humanistisk fakultet.
Av den anledningen har man valt att satsa strategiskt på kompetensutveckling av personal inom just nätbaserad utbildning.

Spännande möjligheter

Satish Patel är under två år anställd på 75 procent som IKT-coach vid humanistisk fakultet i Umeå. Han är språkvetare med ordinarie tjänst på Kalmar högskola och har erfarenhet av att undervisa både på campus- och på distansutbildningar.
– Redan idag använder många IKT men tekniken erbjuder många fler spännande möjligheter. Själv ger jag till exempel inte längre några föreläsningar på campus. De finns i stället tillgängliga på den lärplattform på internet som jag använder i varje utbildning. På så sätt blir undervisningen mycket flexibel. Campusundervisningen använder jag i stället för seminarier och andra övningar där studenterna är mer delaktiga, förklarar han.

En lärplattform att samlas kring

Satish liknar en lärplattform vid ett resecentrum där allt – tåg, bussar, förvaringsskåp, korv och biljetter – finns på ett och samma ställe. En lärplattform fungerar som en slags inlärningscentral där studenten lämnar in uppgifter, tittar på föreläsningar, gör on line-prov, får feedback från sin lärare och där man håller möten med mera.
– Här finns allt samlat. Det är lätt att kommunicera med studenten och all tidigare kommunikation finns lagrad.

Lärare vid humanistisk fakultet kan via Satish få tillgång till praktiska seminarium, videohandledning via hemsida, individuell handledning i design och annat.
– Tanken är att var och en ska få instruktioner på sin nivå, betonar han.

Nätverk för IKT-coacher

Hösten 2008 bildades ett nätverk för IKT-coacher vid Umeå universitet. Per Andersson har inom universitetspedagogiskt centrum, UPC, varit ansvarig för nätverket fram till årsskiftet.
– Det finns många eldsjälar ute på institutionerna som gör ett jättejobb inom det här området, med ett nätverk kan man knyta samman dem, säger han.

Per uppskattar att det idag finns ett 70-tal som på olika sätt och i olika omfattning fungerar som IKT-coacher inom universitetet.
– Förhoppningen är att det på sikt ska finnas en IKT-coach på varje institution för att stötta och inspirera, säger Per Andersson.

Redaktör: Anette Olofsson