"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-08-19

In memoriam: Professor Emeritus Åke E. Andersson

Professor Emeritus Åke E. Andersson har avlidit i en ålder av 85 år.

Åke E. Andersson innehade tjänsten som professor i regionalekonomi vid Umeå Universitet från 1979 till 1988. Han var en drivande kraft bakom bildandet av Centrum för Regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM) 1983. Under sin tid vid Umeå Universitet lanserade han koncepten ”Den Kreativa Regionen” och ”K-samhället” och framhöll skiftet i samhällsstrukturen där Kunskap, Konst, Kreativitet och Kommunikation (”Fyra K”) får en ökad betydelse för regioners och nationers utveckling. Han var i linje med det en initiativtagare till Umeå Kammarmusikfestival.

Professor Andersson föddes i Sollefteå 1936. Han tog examen med inriktning mot nationalekonomi vid Göteborgs Universitet 1963 och en licentiatexamen vid samma universitet 1967. Under sin produktiva karriär var han, förutom vid Umeå universitet, bl.a. verksam vid Göteborgs Universitet, University of Pennsylvania, International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Laxenburg, Österrike samt Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Mellan åren 1988 och 1999 var han chef för Institutet för framtidsstudier i Stockholm och blev 1990 medlem av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Från år 2003 var han verksam som Professor och Professor Emeritus vid Jönköping International Business School.

Professor Anderson var under år 1985 president för the Regional Science Association International (RSAI). År 1995 erhöll han det prestigefyllda Japanese Honda Prize för sitt arbete kring dynamisk analys inom regionalekonomi och regional planering. Senare, år 2005, tilldelades han the European Prize in Regional Science av European Regional Science Association (ERSA) vid den fyrtiofemte årliga kongressen i Amsterdam.

Professor Åke E. Anderson erbjöd ett aldrig sinande flöde av idéer, samtal, uppslag och publikationer. Han nådde fram till och inspirerade såväl akademiker som företagare, politiker och offentliga tjänstemän. Han är djupt saknad av kollegor, tidigare doktorander och samarbetspartners i Umeå, Sverige och världen runt. Våra tankar går i första hand till Professors Anderssons närmaste familj och släkt.

 

Johan Lundberg och Lars Westin, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)