"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-11-29

Inaktiva proteaser viktiga för växters utveckling

NYHET Klimatförändringarna med dess extrema temperaturer och fluktuerande nederbörd påverkar jordbrukets markförhållanden och skördar. Därför är det viktigt att förstå och förbättra detaljerna i växters tillväxt. Laxmi Mishra har utvecklat ny kunskap om en familj av kloroplastproteaser som kallas FtsH. Hon disputerar vid Umeå universitet.

Text: Anna-Lena Lindskog

Proteaser är proteiner som bryter ned andra proteiner; antingen rengör de cellen från felaktiga enzymer, aktiverar dem eller genererar signaler. Därför är det det oundvikliga ödet för ett protein att möta ett proteas under sin livstid.

– Medan proteasernas betydelse för cellöverlevnad och för olika sjukdomar är välkänd, handlar mitt arbete om inaktiverade proteaser (pseudoproteaser), som därför skulle kunna ses som "antihjältar", skrattar Laxmi.

Laxmi Mishras arbete fokuserar på en familj av proteaser som kallas FtsH, och som finns i människor, djur, växter och bakterier. Hon använder ogräset Arabidopsis thaliana som modellorganism. Växter innehåller inte bara aktiva FtsH-proteaser, utan även några med mutationer som gör dem proteolytiskt inaktiva (benämnt FtsHis; i för inaktiv).

– Även om dessa enzymer inte fungerar som proteaser, fann vi att de var extremt viktiga för växternas överlevnad." säger Laxmi.

Laxmi Mishra använde molekylärbiologiska, biokemiska och fysiologiska metoder för att avslöja rollen av dessa inaktiva FtsH-pseudoproteaser. Hon jämförde vildtypen av Arabidopsis thaliana med mutanter där  FtsHi-proteiner tagits bort och exponerade dessa växter för olika påfrestningar under kontrollerade laboratorieförhållanden, men även utomhus i fält.

Intressant nog fann Laxmi att frånvaron av ett av Ftshi-enzymerna förbättrar Arabidopsis thalianas tolerans mot torka. I en samarbetsstudie utförd delvis vid UC Berekely/USDA i Prof Devin Coleman-Derr labb, visade hon att mutantväxterna känner av stress när de utsätts för torka, men bryr sig inte om det.

Läs hela avhandlingen

Pressbilder

Om disputationen:
Torsdagen den 2 december försvarar Laxmi Mishra, Kemiska institutionen vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln: FtsH metalloproteases and their pseudo-proteases in the chloroplast envelope of Arabidopsis thaliana. Svensk titel: FtsH metalloproteaser och deras pseudoproteaser i kloroplasthöljet av Arabidopsis thaliana.
Disputationen äger rum klockan 14.00 i Glasburen, KBC-huset, vid  Umeå universitet. Fakultetsoppenent är professor Catherine de Vitry, Institut de Biologie Physico-Chimique, Sorbonneuniversitetet, Frankrike.